Vaanster energie - Duurzame energie exploitatie

Vaanster is gespecialiseerd in het investeren en exploiteren van WKO installaties en is één van de grootste spelers in Nederland op dit gebied. Wij leveren duurzame warmte en koude aan woningen, winkels en kantoren. Als onafhankelijk energiebedrijf heeft Vaanster 100% focus op het risicodragend investeren en beheren van duurzame energiecentrales en -technieken in de gebouwde omgeving.

Naast het investeren en exploiteren van WKO installaties, beheert Vaanster ook installaties voor derden. Dit betekent dat wij zorgdragen voor alle werkzaamheden van technisch beheer en onderhoud tot financiële administratie, contractvorming, communicatie en klantenservice. De opdrachtgever (en eigenaar) geeft het werk uit handen, maar houdt wel zeggenschap over de installatie en bepaalt precies wat er mee gebeurt.


lees meer

meerdan120projecten

onze recente projecten

onze referenties