Collectieve duurzame energie bij woningcorporaties: zelf beheren of uitbesteden?

De afgelopen tien jaar stapten steeds meer woningcorporaties met het oog op energiebesparing bij hun nieuwbouw over op duurzame energiesystemen. Vaak WKO systemen. Niet alleen om de strengen EPC-eisen te halen, maar ook om zo woonlasten van huurders te beperken. 'De woningcorporaties staken hierbij hun nek uit om hun woningbouwprojecten te verduurzamen', aldus Dyon Noy van Atriensis. Die collectieve duurzame energiecentrales in de nieuwbouw zijn vaak ondergebracht in aan de woningcorporatie gelieerde energie-ondernemingen. In sommige gevallen gaat het om een veelvoud van projecten, maar in veel gevallen om slechts enkele projecten. In 2013 waait er door het nieuwe beleid van de overheid een andere wind door het corporatielandschap. Projecten worden uitgesteld of stopgezet. De sociale verhuurders gaan zich noodgedwongen meer richten op hun kernactiviteiten. Het beheer van complexe duurzame energiesystemen is een specialisme dat daar niet altijd of niet langer bij aansluit. Maar wat te doen als je je installaties niet wilt verkopen en de zeggenschap wilt behouden? Kortom: je wilt wel de lusten, maar niet de lasten van een WKO installatie.

Reden voor Vaanster om de woningcorporaties tegemoet te komen. Onder het mom van 100% eigendom en 100% zeggenschap verzorgt Vaanster meerjarig het volledige beheer van de aan woningcorporatie gelieerde energie ondernemingen. Tot nu toe heeft Vaanster samenwerkingsovereenkomsten gesloten met negen woningcorporaties. Vaanster verzorgt het management van de energie-onderneming van de woningcorporatie, terwijl deze wel zelf eigenaar blijft. Op deze manier hoeft de woningcorporatie zich niet te bekommeren om het beheren van de duurzame energiesystemen en concentreert zij zich volledig op haar eigen kernactiviteiten. Zónder het zeggenschap te verliezen.