Krijg ik een contract en zit ik daaraan vast?

Natuurlijk krijgt u een contract. Daarin staan de rechten en plichten van beide partijen. Omdat het niet mogelijk is om van aanbieder te wisselen (de levering van warmte en koude is verbonden aan uw woning), zit u vast aan dit contract. Gelukkig betaalt u nooit te veel, want de tarieven zijn volgens de Warmtewet opgesteld. Kijk voor meer informatie op: leveringsovereenkomst.