Waarom zijn er verschillen in de tarieven?

Voordat een warmteaansluiting wordt gerealiseerd, maken de gemeente en de projectontwikkelaar(s) die het project realiseren afspraken met de energieleverancier. Elke gemeente en iedere projectontwikkelaar heeft zijn of haar eigen voorschriften en wensen waaraan bijvoorbeeld de kwaliteit van het warmtenet en de warmte-installatie moet voldoen. De verschillende wensen leiden tot verschillende warmte- en koudetarieven. Bij huurwoningen worden de tarieven mede bepaald door de verhuurder van de woningen.