Wat is een leveringsovereenkomst

In de koop- of huurovereenkomst van uw woning is een verplichting opgenomen aan de te sluiten op de centrale energievoorziening voor warmte en koude van Vaanster Energie. De levering van warmte en koude door Vaanster Energie maakt daarmee deel uit van de huur of koop van uw woning.

In de leveringsovereenkomst zijn de bij deze levering horende wederzijdse rechten en plichten opgenomen. De overeenkomst omschrijft bijvoorbeeld de hoeveelheid warmte die Vaanster u verplicht is om te leveren en onder welke voorwaarden. Daarnaast is omschreven welke diensten Vaanster uw moet leveren bij storingen of klachten. Daarnaast zijn ook de verplichtingen van de afnemer hierin vastgelegd. Zoals de tarieven en betalingsvoorwaarden.

Een belangrijk onderdeel van de leveringsovereenkomst zijn de Algemene Voorwaarden. De algemene voorwaarden van Vaanster zijn gebaseerd op de voorschriften uit de warmtewet en de voorschriften van Energie Nederland

De leveringsovereenkomst is een contract tussen uw als afnemer en Vaanster Energie op basis waarvan beide partijen elkaar kunnen aanspreken op het nakomen van de verplichtingen opgenomen in het contract. Bij eventuele geschillen dient de overeenkomst dan ook als juridische basis.