Wat is een voorschotnota?

Een voorschotnota is een factuur vooraf en een schatting van uw komende energieverbruik. Hoewel uw energieverbruik maandelijks varieert, krijgt u bij Vaanster iedere maand een gemiddelde voorschotfactuur met hetzelfde bedrag erop. Zo weet u vaak al vooraf waar u aan toe bent!

Wanneer ontvang en betaal ik de voorschotnota?
U ontvangt de voorschotfactuur iedere maand voorafgaand aan de maand dat u energie afneemt en u heeft een betalingstermijn van 30 dagen. Mocht aan het einde van het jaar blijken dat u te veel of te weinig heeft betaald, dan vindt er natuurlijk een verrekening plaats.

LET OP:
In het eerste jaar dat u ergens woont, is het verbruik moeilijk te bepalen. Houd daarom uw energieverbruik goed in de gaten en pas eventueel uw voorschotbedrag aan. Na de eerste eindafrekening wordt dan de voorschotfactuur aangepast op basis van uw werkelijke gebruik.

Kijk voor meer informatie ook op: tariefopbouw

  • vastrecht voor warmte
  • vastrecht koude
  • voorschot variabel gebruik + Totaal voorschotfactuur
Aanname variabel gebruik : 24 GJ (2 GJ/maand)
Variabel tarief warmte : Euro 20,00 per GJ
Voorschot variabel gebruik : Euro 40,00 (= 2 GJ x Euro 20,00 )
Totaal vastrecht warmte : Euro 30,00
Totaal vastrecht koude : Euro 25,00
Voorschotbedrag : Euro 95,00 per maand

Bovenstaand rekenvoorbeeld is ter illustratie, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.