Wat zijn de betaalmogelijkheden en -voorwaarden?

Alle facturen die u van Vaanster Energie ontvangt, hebben een betalingstermijn van 30 dagen. U kunt op één van onderstaande manieren betalen.

Gemakkelijk en alles op orde met automatische incasso
Maandelijks uw rekening betalen, zonder dat u er omkijken naar heeft? Machtig Vaanster en de facturen worden automatisch van uw rekening afgeschreven. Het voorschotbedrag wordt rond de 25e van de maand afgeschreven. En als u het niet eens bent met het bedrag, kunt u het altijd terug laten boeken.

Handmatige betaling
Iedere maand handmatig uw rekening betalen, kan natuurlijk ook. Houd er bij handmatige betalingen rekening mee dat de factuur binnen 30 dagen, meestal op de 1e van de maand, aan ons betaald moet zijn. Zeker als u gebruik maakt van een giro- of Postbankrekening kan een overboeking enkele dagen op zich laten wachten.

Wat zijn de betalingsvoorwaarden?
Om betalingsachterstanden te voorkomen, hanteren we natuurlijk betalingsvoorwaarden. Zo loopt u minder kans op een betalingsachterstand en blijft uw boekhouding op orde.

1. Herinnering: bent u vergeten te betalen of kunnen wij het bedrag niet van uw rekening afschrijven? Dan krijgt u vanzelf een herinnering van ons. U krijgt dan nog eens 14 dagen de tijd om het verschuldigde bedrag te betalen.

2. Aanmaning: is de factuur 14 dagen na de herinnering niet betaald? Dan krijgt u een eerste aanmaning. Betaalt u het bedrag binnen 14 dagen, dan brengen we naast het te betalen bedrag alleen € 4,50 administratiekosten in rekening.

1. Tweede aanmaning: is de factuur na de eerste aanmaning niet binnen 14 dagen betaald, dan ontvangt u een tweede aanmaning. U krijgt dan nog eens 8 dagen de tijd om het openstaande bedrag te voldoen. Betaalt u binnen 8 dagen, dan berekenen we naast het openstaande bedrag alleen € 25,- administratiekosten en kunt u daarna gewoon energie blijven gebruiken.

2. Incassotraject: is het openstaande bedrag niet binnen de vervaldatum betaald, dan geven we uw dossier uit handen. Een incassobureau zal de openstaande factuur, de administratiekosten en de incassokosten bij u in rekening brengen.

3. Afsluiting: staat daarna nog steeds uw rekening open, dan stoppen we met de levering van warmte en koude aan uw huis. Gelukkig gebeurt dit bijna nooit en krijgt u altijd een aankondiging vooraf. Als u dan alsnog het openstaande bedrag betaalt, sluiten wij u niet af. Betaalt u niet, dan sluiten wij u af, zodat u geen verdere betalingsachterstand oploopt. Alleen het vastrecht bent u Vaanster dan maandelijks verschuldigd.