Wat zijn mijn tarieven?

De tarieven en wat u zelf maandelijks aan energie betaalt, vindt u op uw persoonlijke pagina. U ziet daar ook hoeveel energie u verbruikt en wat er bij u in rekening wordt gebracht op uw voorschotnota. Uw voorschot bestaat altijd uit de volgende onderdelen:

  • Vastrecht warmte:
    u betaalt een vaste jaarlijkse vergoeding voor uw aansluiting op het net van Vaanster Energie. Hierin zijn de kosten voor onderhoud en service verwerkt.
  • Variabele warmte:
    u betaalt een tarief per afgenomen eenheid, in GJ of kWh warmte. Uw verbruikte hoeveelheid meten we met de energiemeter in uw woning. In het variabele tarief zijn de kosten voor het opwekken en het transport verwerkt. Gebruikt u ook direct warm tapwater van Vaanster Energie? Dan rekenen we een tarief per gebruikte m3.
  • Vastrecht koude:
    u betaalt voor de koeling van uw woning geen verbruikstarief, alleen vastrecht.voor uw aansluiting.


Uw voorschotnota

U betaalt vooraf uw energierekening met een voorschotnota. Uw voorschotnota is een factuur vooraf en een schatting van uw komende energieverbruik. Hoewel uw energieverbruik maandelijks varieert, krijgt u bij Vaanster iedere maand een gemiddelde voorschotfactuur met hetzelfde bedrag erop. Zo weet u vaak al vooraf waar u aan toe bent!

Tariefstelling en prijsverhoging
De variabele tarieven van de warmte en koude wijzigen ieder kwartaal, het vastrecht wijzigt echter één keer per jaar. De tariefverhogingen gebeuren op basis van indexatie van lonen en materialen (zie CBS). Wilt u weten hoe hoog de indexatie voor uw woning is? Kijk dan op het tariefblad van uw persoonlijke pagina.

Zelf de tariefstelling controleren?
Wilt u zelf deze berekeningen bekijken en checken, zoek dan via Google op ‘tariefadvies 2012’. Onze tarieven zijn namelijk verglijkbaar met de adviestarieven van Energie Nederland, een nationaal advies voor energiebedrijven.

Onze tarieven voldoen aan de Warmtewet
Naast dat onze tarieven marktconform zijn, wordt uw particuliere portemonnee ook beschermd door de Warmtewet. Onze tarieven voor warmte voldoen aan deze wet! Tarieven voor koude zijn niet gereguleerd in deze wet, maar onze tarieven zijn gebaseerd op marktconforme tarieven in vergelijkbare projecten.