Opinie: ESCo moe

Op de middelbare school had ik een klasgenoot die niet erg veel zei. Als iets hem niet aanstond gebruikte hij het woord 'jeuk'. Jonge mensen hebben nu eenmaal een wat beperkter vocabulair. Ik moest laatst weer aan hem denken. Aanleiding is de hype rond de ESCo’s: Energy Service Companies. Geen vastgoedblad of nieuwsbrief of het gaat over een ESCo. Toppunt voor mij was kortgeleden een publicatie van een installateur die vol trots melding maakte van zijn ESCo, terwijl er gewoon sprake was van een meerjarige serviceovereenkomst. Wat is het met die ESCo’s? Eerst maar wat research. Bezoek aan de website van ESCo netwerk leert het volgende: 'Hierbij besteedt een eigenaar/gebruiker van een gebouw de energievoorziening en het management daarvan uit aan een externe partij met als doel substantieel op energiekosten te besparen, meer kwaliteit te realiseren, minder vermogensbeslag te hebben in installaties e.d. en de eigen organisatie te ontlasten'. Dat is dan ook weer duidelijk. Of toch niet? Risico is toch het belangrijkste element en lees ik nu goed dat het de klant is die het risico draagt? Het krijgt het voordeel van de twijfel. Dus zonder financiering en exploitatierisico geen ESCo.

In de jaren 90 hadden we het niet over ESCo’s, maar over Energy Performance Contracting. In Nederland is dit niet echt van de grond gekomen. Eigenlijk wel gek, want in Frankrijk en in iets mindere mate in België is deze contractvorm een groot succes. Navraag hierover levert een verbijsterend en tegelijkertijd simpel antwoord op: de Nederlandse cultuur is doorslaggevend. Wij, Nederlanders, geven niet makkelijk iets uit handen. Voor langdurige samenwerking is vertrouwen nodig. Vertrouwen genoeg, maar wel in onszelf. De ESCo is een hernieuwde poging om de Nederlanders eindelijk zover te krijgen. Gaat het lukken? De crisis helpt in ieder geval een handje. Nu nog risicodragend en eerlijk samenwerken en de ESCo’s worden een daverend succes. Vlak voor het verzenden van deze nieuwsbrief maakte iemand de opmerking dat Vaanster een in ESCo’s gespecialiseerd bedrijf is. Immers, zo stelde hij Vaanster investeert en exploiteert de installaties risico dragend. Misschien was ik toch wel iets te negatief over de ESCo’s. Lang leve de ESCo! – Jeroen Krebbers