team Vaanster

Vaanster Energie

Vaanster is een onafhankelijk investeerder in collectieve duurzame projecten. De onderneming heeft een 100% focus op het risicodragend investeren en beheren van duurzame energiecentrales en technieken in de gebouwde omgeving. We leveren duurzame warmte en koude aan woningen, winkels en kantoren.

Het ontwikkelen van duurzame energieprojecten kunnen we niet alleen. Met nog 20 projecten in ontwikkeling groeien we ook komend jaar enthousiast verder. Dit doen we samen met onze opdrachtgevers, partners en afnemers. Deze gezamelijke verantwoordelijkheid blijkt ook uit onze slogan: Y(our) environmental responsibility

meerdan120projecten

Privacy

Als Vaanster zijn we ons bewust dat wij persoons- gegevens van onze klanten verzamelen in het kader van onze dienstverlening. Met deze privacyverklaring willen wij transparant communiceren waarom wij gegevens van hen verwerken en hoe wij dat doen. Vaanster gaat zorgvuldig om met haar klantgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Wij waken daarom over onze klantgegevens met de nodige technische en organisatorische maatregelen. Als u wilt weten welke gegevens wij van u verzamelen, kunt u onze privacyverklaring doornemen.

Vaanster gelooft in de noodzaak van duurzaam opgewekte energie, voor huidige en toekomstige generaties

Onze Vier Kernwaarden

  • Wij gaan OPEN en EERLIJK om met
    elkaar, onze klanten en leveranciers
  • Ons handelen is gericht op LANGE
    TERMIJN doelstellingen
  • Wij tonen LEF met wat we doen
  • Wij zijn EIGENZINNIG in hoe we dit doen

Werken bij Vaanster

Wij zien onszelf als een organisatie van individuele experts die als team samenwerken aan dezelfde doelstellingen. Als team willen we in alle aspecten de beste zijn.

 

Vaanster kent een open, niet-hiërarchische cultuur waarbinnen persoonlijk ondernemerschap en
ontwikkeling gestimuleerd worden. De klant en de
groei van de organisatie staan centraal.
Iedereen die bij Vaanster komt werken wordt aangemoedigd zijn of haar ambities te ontplooien.

 

Open Sollicitatie

Ben jij die talentvolle M/V laat ons dan weten waarom we een positie voor jou moeten creëren door je motivatie en CV te mailen naar: jobs@vaanster.nl


Openstaande vacatures

onze referenties


Wilt u meer weten?

Neem dan contact met ons op: 0900-82267837 of klantenservice@vaanster.nl