Beschrijving


Projectnaam De Regt, De Burcht en De Oever
Ontwikkelaar Woningstichting Laarbeek
Realisatie 2012
BVO 7.000m2
Belegger WoCom
Huurder(s) Zorgcentrum en particulieren
Type afnemer Zorg
Type project Beheer