Beschrijving


Projectnaam Inverdan
Ontwikkelaar Multi Development
Realisatie 2010
BVO 22.000 m2
Belegger Ymere, Rochedale, Particuliere kopers
Huurder(s) Particulieren
Type afnemer Woningen
Type project Nieuwbouw