Beschrijving


Projectnaam MFC Beek en Donk
Ontwikkelaar Woningstichting Laarbeek
Realisatie 2013
BVO 1.500m2
Belegger WoCom
Huurder(s) Apotheek, huisarts, verloskundige
Type afnemer Kantoor
Type project Beheer