Warmtewet: averechts effect op innovatieve duurzaamheid

Consumentenbescherming is het eerste doel van de Warmtewet, van kracht sinds 1 januari 2014. Dit uit zich o.a. in leveringszekerheid: bij een energie-onderbreking hebben particulieren recht op schadevergoeding. Slim, want op deze manier is zowel afnemer als leverancier gebaat bij goed functionerende installaties. In de praktijk blijkt dit deel van de Warmtewet echter een onbedoeld effect te hebben: het zet een rem op innovatie en duurzaamheid.

De keerzijde van huurdersbescherming
De ondernemer die durft te kiezen voor duurzame alternatieven krijgt er, naast de risico’s die inherent zijn aan nieuwe technologieën, een extra dreiging bij. De schadevergoeding ten gevolge van de Warmtewet kan dusdanig oplopen, dat een grote storing de levensvatbaarheid van het bedrijf in gevaar kan brengen. Als exploitant denk je dus wel twee keer na voordat je investeert in een innovatieve duurzame installatie. Het bijplaatsen van een conventioneel systeem vermindert het risico, maar dit betekent dubbele systemen en een stap terug. Minder duurzaam in plaats van meer. Zeg nou zelf: dit kan toch niet de bedoeling zijn?