WKO beheer

Wilt u uw organisatie niet belasten met het dagelijks beheer van uw collectieve duurzame energie installatie? Bent u op zoek naar een organisatie die het beheer van uw WKO installatie overneemt zonder dat u als opdrachtgever het eigendom en de zeggenschap over de hoogte van de energietarieven verliest? Dan is het Vaanster beheerconcept iets voor u!

Vaanster neemt u alle zorgen uit handen. Onze dienstverlening is er op gericht de taken voor exploitatie van de projecten van uw organisatie over te nemen. Doelstelling is dat uw organisatie minimaal belast wordt en enkel en alleen aangesproken wordt indien er besluiten of andere standpunten ingenomen moeten worden.

Vaanster neemt alle taken met betrekking tot de energielevering van u over. Jaarlijks bespreken we de technische en financiële performance. De huurders communiceren direct met ons. U houdt het eigendom van de installatie en bent enkel verantwoordelijk voor het reguliere verhuurproces van de woningen en het onderhoud aan de woning installaties

al ruim 100 projecten

Due dilligence

Op basis van ons standaard proces nemen we samen met u het project volledig door en nemen samen met u beslissingen om de exploiatie van uw wko centrale te optimaliseren. De due dilligence voeren wij altijd op basis van no cure, no pay.

BEHEER VAN UW WKO

Met ons volledige gestandaardiseerde proces kunnen we met minimale belasting van uw organisatie het project overdragen. Na enkele weken voorbereiding kan uw WKO al 100% zijn overgedragen aan onze beheersorganisatie.

vaanster gelooft in totale ontzorging van haar opdrachtgevers

Dit betekent dat wij alle aspecten op het gebied van techniek, financiën, communicatie en juridische zaken namens u kunnen verzorgen. Van het aanbieden van een persoonlijke website voor uw eindgebkruikers en digitaal contracteren tot de inkoop van energie, alles is wat ons betreft mogelijk. Loop daarom eens met ons door de menukaart, laat u informeren én verrassen.

meerdan120projecten


administratie

Wij voeren het volledige financiële beheer van uw energievoorziening. Uw huurders ontvangen maan­delijks schriftelijk een voor­schotnota voor energie.

Openstaande vorderingen worden ter incasso overgedragen aan ons incassobureau (DAS). Jaarlijks wordt op basis van het werkelijk verbruik per huurder een jaarafrekening opgemaakt. Ieder kwartaal ontvangt u een rapportage van de financiële performance van de installatie.

klantenservice

Uw huurders kunnen gebruik maken van de Vaanster klanten­service. Met een eigen team van specialisten behandelen wij binnen 24 uur (op werkdagen) vragen en klachten van uw huurders.

De klanten­service is 24-uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar voor het melden van storingen. Via een persoonlijke pagina hebben uw huurders inzicht in persoonlijke gegevens, meterstanden, contracten, voorlichtingsdocumenten en hun factureren.

Technisch beheer

Het voeren het volledig technisch beheer over uw installatie.

De WKO-installaties worden gemonitord door onze specialisten en waar mogelijk zullen wij het functio­neren van de installatie optimaliseren. Wij kijken daarnaast mee met de inkoop van uw elektriciteit en gas en kunnen door schaalvoordeel tegen gereduceerde tarieven inkopen. Daarnaast verzorgen wij de dagelijkse aansturing van de installateurs als het gaat om onderhoud of storingen.

Maatwerk

In ieder project doen zich bijzondere situaties voor.

U kunt dan denken aan het structureel disfunctioneren van de installaties door ontwerp fouten, langdurige klachten waar een juridische procedure nodig is of het implementeren van verbeter­maatregelen die nodig zijn de projectdoelstellingen te halen. Ook voor deze tijdrovende situaties kunt u Vaanster inschakelen.

Juridisch

Leveringsovereenkomsten worden door ons gesloten tussen u en uw huurders en staan op uw naam.

Klanten worden na ondertekening direct geregistreerd in de contract­administratie en hebben via hun persoonlijke pagina toegang tot hun contract en voorlichting. Bij geschillen wordt u ondersteunt door een ervaren team en heeft u de mogelijkheid de jurist van Vaanster in te schakelen. Wijzigingen in de toekomstige wet- en regelgeving zullen automatisch voor u worden geïmplementeerd in onze processen.

onze recente beheer projecten

onze referenties


Wilt u meer weten?

Neem dan gerust contact met ons op: 0900-82267837 of klantenservice@vaanster.nl