WKO Exploitatie

Is de levering van energie onderdeel van uw core business? Wilt u geen omkijken hebben naar de energie exploitatie in uw project? Bent u op zoek naar een vast aanspreekpunt voor al uw vragen? Onze core business is het investeren en beheren van WKO installaties. Verzeker u van kwaliteit, zonder risico. Vaanster investeert, realiseert én beheert.

Gedurende de exploitatieperiode optimaliseren wij de techniek van de WKO installatie en streven we naar een 100% betrouwbare energielevering. De ervaring, kennis, automatiseringssystemen en innovativiteit van de organisatie zorgen ervoor dat de performance gedurende de exploitatieperiode wordt geborgd!

meerdan120projecten

investeert

vaanster investeert

Wel een duurzame collectieve energiecentrale in uw gebouw, maar geen investeerders- of beheerdersrisico? Wij nemen de energiecentrale in uw gebouw turn key van u over. Vaanster investeert én exploiteert uw installatie gedurende een periode van 15 tot 30 jaar.

Wat betekent dit voor de opdrachtgever?

De installatie wordt door onze opdrachtgever gerealiseerd en bij oplevering tegen een overeengekomen exploitatiewaarde overgenomen door Vaanster. De exploitatiewaarde wordt vastgesteld op basis van verwachte omzet voor energieverkoop en bijbehorende tarieven. De tarieven worden in samenspraak met onze opdrachtgevers vastgesteld.

realiseert

Vaanster realiseert

Wanneer u ook in het ontwikkelingsproces en voortraject risicovrij wilt zijn, geef dan ook de realisatie uit handen aan specialisten. We ontwikkelen in overleg met u en de realisatie nemen we op ons samen met úw installateur of één van onze partners. Na de realisatie nemen we ook het beheer op ons: van onderhoud tot levering aan de eindgebruiker, all-in. Alles volgens vooraf overeengekomen tarieven. Transparant, zonder verrassingen achteraf.

Wat betekent dit concreet?

Vaanster is opdrachtgever en verzorgt de realisatie en de exploitatie. Een voorbeeld van een dergelijk project is Calypso Rotterdam waar Vaanster samen met BAM techniek de realisatie van de energiecentrale heeft verzorgt.

U als opdrachtgever investeert in projecten waarin uw klanten, de gebruikers, centraal staan.

Gebouwen waarin wordt gewerkt, gewinkeld en geleefd. Gebouwen waarin de energievoorziening een steeds belangrijkere rol speelt. Laat de collectieve energievoorziening ontwikkelen door Vaanster en reken ook op ons wanneer het gaat om de investering en het beheer van de installatie.

Samen met woningcorporaties, projectontwikkelaars, beleggers en installateurs leveren we al meer dan 10 jaar 100% duurzame Nederlandse energie aan de top van de markt. Vaanster Energie investeert in, realiseert en beheert uw duurzame energievoorziening.

onze recente projecten

onze referenties


Wilt u meer weten?

Neem dan contact met ons op: 0900-82267837 of klantenservice@vaanster.nl