Al 148 projecten in exploitatie en beheer

Auteur: Bouke

Komt u ons ook bezoeken op de PROVADA?

Aankomende week staan wij met onze eigen stand op de PROVADA waar we ons nieuwe concept WARMTEVANMORGEN.NU introduceren. Komt u ook?

In samenwerking met Nathan, een toonaangevende leverancier van duurzame klimaattechnologie, lanceert Vaanster WARMTEVANMORGEN.NU. Een duurzaam energieconcept waarbinnen projectontwikkelaars hun nieuwbouwwoningen en appartementen tegen minimale meerkosten, duurzaam en gasloos kunnen realiseren.

Vaanster verzorgt de plaatsing van een warmtepomp in combinatie met zonnepanelen wat resulteert in een duurzame en gasloze woning met een minimale EPC. We bieden onze opdrachtgevers 100% maakgarantie, lage ontwikkelingskosten en maximale duurzaamheid.

Het comfort van de bewoner staat voorop. Vanaf het moment van oplevering wekt de toekomstige bewoner zelf zijn energie op en heeft gedurende 25 jaar geen omkijken naar zijn duurzame energiesysteem. Vaanster garandeert de optimale werking en verzorgt service en onderhoud tegen een vast bedrag per maand.

Wij heten u van harte welkom op onze stand in de Hollandhal 1230. Wilt u met mij of met mijn collega’s van Vaanster in gesprek? U kunt via info@warmtevanmorgen.nu ook een afspraak inplannen om lopende of toekomstige projecten te bespreken. Ik hoop u snel te ontmoeten.

Met vriendelijke groet,

Jeroen Krebbers
Algemeen directeur

Ga terug naar overzicht

2 Graden verandert onze planeet

2 graden lijkt niet veel, maar… In het klimaatverdrag staan afspraken om de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal twee graden. Dit lijkt niet veel, maar twee graden warmer betekent hittegolven en bosbranden. Grotere oceanen en overstromingen. Watertekort en uitsterving van planten- en diersoorten. Hoewel de tijd dringt, lijken de risico’s nog onvoldoende door te dringen. Er is meer actie nodig dan alleen het uitvoeren van het klimaatakkoord.

Vaanster sponsort de 2 degrees challenge
Dagelijks probeert Vaanster een bijdrage te leveren aan verbetering van het klimaat. Onze WKO-centrales zorgen het hele jaar voor CO2-besparing. Als energieleverancier bieden we een duurzame energie-oplossing, zowel voor nieuwbouw als voor de bestaande vastgoedmarkt. Vanuit deze focus ondersteunen we van harte de noordpoolexpeditie van klimaatjournalist en beroepsavonturier Bernice Nootenboom. Zij maakt een skitocht van 220 kilometer, van de 88e naar de 90e breedtegraad. Een symbolische tocht die aandacht vraagt voor het klimaatverdrag dat in Parijs door 195 landen is ondertekend.

Gezamenlijk actieplan om verduurzaming te versnellen

Tijdens een reis naar Spitsbergen, begin mei 2017, bundelen we de expertise van Vaanster met die van andere bedrijven die voorop lopen in de verduurzaming van het vastgoed in Nederland. We gaan gezamenlijk zoeken naar concrete oplossingen die op grote schaal en in snel tempo kunnen worden gerealiseerd.

Duurzaamheid is niet langer een wens, het is een noodzaak.

Ga terug naar overzicht

Visie van de minister op de warmte markt

In een brief aan de Tweede Kamer geeft minister Kamp van Economische Zaken zijn visie op de warmte markt. De huidige situatie, waarin de vraag naar warmte in Nederland bijna volledig wordt ingevuld door gas, is niet langer houdbaar. Er is een verschuiving nodig naar andere en meer duurzame vormen van warmtevoorziening.

Gelijkwaardige positie in ons energiesysteem voor aardgas, elektriciteit én warmte
In de visie van minister Kamp moet warmte als energiebron een gelijkwaardige positie krijgen in ons energiesysteem, naast aardgas en elektriciteit. De Warmtewet uit 2014 levert veel problemen op en leent zich onvoldoende om het potentieel aan warmte beter te benutten. Er werd gewerkt aan een wetsvoorstel met verbeteringen, maar inmiddels is duidelijk geworden dat dit geen zin heeft. Het is niet mogelijk om de knelpunten op te lossen zonder de uitgangspunten van de wet ter discussie te stellen. Naar verwachting wordt eind 2016 een totaal herziene Warmtewet ingediend, die de partijen in de warmte markt in staat moet stellen om maximaal gebruik van te maken van de aanwezige kansen.

Vermindering van de warmtevraag en inzetten van restwarmte
Naast aanpassing van de regelgeving richt minister Kamp zich op het verminderen van de warmtevraag. Isolatie van gebouwen en nieuwe technieken spelen hierbij een rol. In de energie-intensieve industrie snijdt dit mes aan twee kanten: energiebesparing en verbetering van de concurrentiepositie door de kostenreductie. Restwarmte uit de industrie inzetten vormt ook een speerpunt. Naast energiebesparing kan dit op termijn een inkomstenbron voor bedrijven vormen.

Ondersteuning bij ontwikkelen van warmteprojecten
De minister zet sterk in op het bevorderen van duurzame technieken, zoals warmte- en koudeopslag, geothermie, zonthermie, biomassa en warmtepompen. Hierdoor kunnen volgens de minister opties interessant worden die op dit moment niet rendabel zijn.

Ga terug naar overzicht

Vaanster sponsort de Voorleesactie op de Dag van de Duurzaamheid

Enorm genoten van die zelfverzekerde en lekker eigenwijze kinderen van groep 7 /8 van de Pantarijn School in de Meern. Duurzaamheid is voor deze kinderen geen probleem. Voor alles een simpele oplossing. Tijdens het kringgesprek vroeg ik hoe Vaanster ervoor kan zorgen dat opdrachtgevers meer voor duurzame energie kiezen en niet alleen gaan voor de goedkoopste optie. Het antwoord was eigenlijk super simpel. Dan leg je toch uit dat het slecht is voor het milieu en dat de waterspiegel gaat stijgen en Nederland dan overstroomt. Duidelijke taal. Om eerlijk te zijn benadruk ik altijd dat het economisch uit kan. De morele verplichting van ieder individu om duurzaam te bouwen adresseer ik niet. Tijd voor verandering. Ik ga het anders doen, met dank aan de kinderen van groep 7/8 van de Pantarijn.

Kapsones
Aan deze Voorleesactie heb ik ook nog een foto overgehouden met Jan Terlouw en Prinses Laurentien van Oranje. Samen hebben ze het boek Kapsones geschreven. Jan Terlouw is toch wel een beetje mijn jeugdheld. Ik heb zijn boeken verslonden en uit respect heb ik mijn hond Pjotter genoemd.

Ga terug naar overzicht

Woonstichting Etten-Leur: De beste kandidaat kiezen

Hoe kies je de beste kandidaat voor het beheer van WKO installaties? Waarop baseer je de keuze? Woonstichting Etten-Leur (WEL) gunt Vaanster het beheer voor vier grote projecten in de regio Brabant. Daan van Opstal, directeur vastgoed van WEL, geeft een toelichting op hun keuze.

Focus op huurders, niet alleen op techniek
Vanzelfsprekend was kwaliteit een vereiste, maar WEL heeft ook andere overwegingen. Een duidelijke focus op de huurders bijvoorbeeld, en niet alleen aandacht voor techniek. Ook de orderportefeuille, zowel voor exploitatie als beheer, speelt een rol. Vaanster opereert landelijk, heeft een bewezen staat van dienst en een stabiele organisatie.

Rekening houden met wijzigingen in Warmtewet
WEL kijkt ook vooruit: hoe gaat een beheerder om met de op handen zijnde wijzigingen in de Warmtewet? Naast beheerder is Vaanster zelf ook exploitant van WKO installaties en dat heeft een groot voordeel. Nieuwe wet- en regelgeving zal in de eigen portefeuille moeten worden geïmplementeerd, waardoor ook de beheerprojecten hier tijdig en adequaat op worden aangepast. Geen risico dus voor de woningcorporatie.

Tot slot was er nog een praktische overweging: het is prettig om zaken te doen met een partij die niet ingewikkeld doet, maar gewoon snel schakelt. Laat dat nou exact ons streven zijn!

Ga terug naar overzicht

Project in beeld: Hoogvliet Scheveningen

De wijk Scheveningen-Dorp lag vroeger rond een plein, tegenwoordig is dit een druk verkeersknooppunt. Hoogvliet Beheer bouwt hier een Hoogvliet supermarkt, met twee parkeerverdiepingen eronder en 5 woonlagen erboven. Met deze markante nieuwbouw, op de plek van het inmiddels gesloopte jaren zeventig postkantoor, krijgt het plein weer iets terug van haar oude functie.

Warmte van supermarktkoeling benutten
Het nieuwe pand, met afgeronde hoeken, wordt voorzien van een Warmte Koude Opslaginstallatie. Vaanster verzorgt de WKO exploitatie en heeft in het voortraject nauw samengewerkt met installateur Schouten Hazerswoude om tot een optimale installatie te komen. Zo wordt bijvoorbeeld de warmte die vrijkomt bij de supermarktkoeling geloosd op het net van de WKO installatie. Dubbel duurzaam, want hierdoor is geen regeneratie nodig.

Stand-by ketel voor extreem koude dagen
In de woonlagen komen 70 appartementen voor Stichting Limor, een landelijke stichting voor maatschappelijke ondersteuning en rehabilitatie. Er is voor gezorgd dat de bewoners ook op extreem koude dagen behaaglijk in de warmte kunnen zitten. Hiertoe is naast de WKO-installatie een stand-by ketel geplaatst, als extra zekerheid.

Tijdelijke brug
Afgelopen september is een tijdelijke verkeersbrug gelegd over de bouwput, zodat de omringende woningen bereikbaar blijven. Het plaatsen van dit 47.500 kilo wegende gevaarte, met een lengte van 33 meter, is in één nacht gerealiseerd. Een time lapse van 2 minuten geeft een indruk van dit precisie project.

Ga terug naar overzicht