1. back

News

Realisatie pv-installaties door Vaanster

De duurzame warmte en koude die Vaanster levert is een vorm van hernieuwbare energie. Voor het verkrijgen van die duurzame warmte en koude is een energieopwekkinginstallatie (afgekort: EOI) nodig, zoals een WKO installatie. De elektriciteit voor een EOI kan ook worden opgewekt uit hernieuwbare energie, bijvoorbeeld door middel van zonnepanelen, ook wel ‘pv-panelen’ genoemd. Sinds een aantal jaar realiseert Vaanster ook gebouw gebonden pv-installaties. De duurzame energie die hiermee wordt opgewekt, wordt benut voor de EOI.

Momenteel heeft Vaanster 400 kilowattpiek (kWp) aan pv-installaties in eigendom. Omgerekend zijn dit ongeveer 1100 zonnepanelen. Die leveren duurzame elektriciteit, verkregen door het schijnen van de zon. Duurzaamheid is één van de drijfveren van Vaanster en uitbreiding van pv-installaties is dan ook een logische keuze. Binnen de huidige projecten tot het eind van 2023 neemt Vaanster ruim 4600 kiloWattpiek in eigendom. Dat is 11 keer meer dan het huidige vermogen en staat ongeveer gelijk aan 12.600 zonnepanelen. Die groei in omvang is enorm en dat is hard nodig om een energieneutraal Nederland in 2050 te bereiken.

Rendement

De factor duurzaamheid reikt bij Vaanster dus verder dan warmte en koude uit hernieuwbare energie benutten voor het verwarmen of koelen van woningen. Een andere belangrijke duurzaamheidsfactor is de impact op het milieu van het ontwikkelen van pv-installaties en het omzettingsrendement van zonne-energie naar elektriciteit. Hoe hoger het rendement, des te beter de balans tussen de energie die het kost om de panelen te ontwikkelen en de energie die de panelen opbrengen. Vaanster kijkt voortdurend naar ‘hogere rendementen panelen’ en het toepassen hiervan.

Verduurzamen van Nederland

Zonnepanelen zijn niet alleen van grote toegevoegde waarde voor de energieopwekkinginstallaties van Vaanster, maar ook in het verduurzamen van Nederland. Elke keuze die bijdraagt aan de transitie naar het volledig gebruik van duurzame, hernieuwbare energie is een stap in de goede richting. ‘Verduurzamen van Nederland’ is de opdracht die Vaanster zichzelf oplegt en waar wij ons dagelijks actief voor inzetten.

Heeft u vragen over de realisatie van pv-installaties? Neemt u dan contact met ons op. We vertellen er graag meer over.