• Duurzame hernieuwbare energie
  • Bewoners zijn beschermd door de warmtewet
  • Meer dan 200 projecten in exploitatie en beheer
  1. terug

Collectief systeem

EQw

Hoe werkt het EQw systeem?  

Op het dak van een gebouw worden drycoolers opgesteld. Dit zijn warmtewisselaars. Ze trekken buitenlucht aan en geven de energie van de buitenlucht af aan de installatie. 

EQw

De warmtepomp in de technische ruimte van het gebouw zorgt er voor dat de energie uit de buitenlucht op een hogere temperatuur beschikbaar komt. Hiermee kan een woning worden verwarmd of water verwarmd.  

In de woning wordt naast een afleverset ook een TE-booster geplaatst voor het decentraal verhogen van de temperatuur van warm tapwater.

EQw in de BENG

In mei 2021 heeft het College van Gelijkwaardigheid Energieprestatie de gelijkwaardigheidsverklaring voor het EQw systeem goedgekeurd. Dit betekent dat het EQw systeem in de BENG (NTA8800) staat en eenvoudig in de BENG software te selecteren is.  

De gelijkwaardigheidsverklaring zijn hier in te zien en te downloaden: 
Klik hier voor de gelijkwaardigheidsverklaring van BCRG voor centrale opwekking.
Klik hier voor de gelijkwaardigheidsverklaring van BCRG voor verwarming van tapwater.

Voordelen van het EQw systeem

  • Duurzaam door benutten van hernieuwbare energie 
  • Verwarmen én koelen
  • Fluisterstil systeem 
  • Warmtewet is van toepassing 
  • 100% geprefabriceerd 
  • Weinig ruimte nodig in de woning voor de binneninstallatie 
Duurzaam

EQw sluit naadloos aan bij de missie van Vaanster om Nederland te verduurzamen. Hernieuwbare energie wordt benut voor het verwarmen van woningen en van water. Daarnaast kunnen PV-panelen energie opwekken die nodig is voor de warmtepompen. Het resultaat van dit duurzame energieopwekkingsysteem is een buitengewoon goede score in BENG.

Koeling

Ook biedt het EQw systeem de mogelijkheid voor koeling. In de zomermaanden is het koelen van een woning bijzonder aangenaam en verhoogd dit het wooncomfort aanzienlijk. Inmiddels is het noodzakelijk om maatregelen te treffen die de kans op oververhitting in nieuwbouwwoningen beperken.

Per 1 januari 2021 is de grenswaarde voor de TOjuli vastgesteld op 1,2. TO staat voor temperatuuroverschrijving. TOjuli is een indicator waarmee inzicht wordt gegeven in het risico op temperatuuroverschrijding. De kans op oververhitting in nieuwbouwwoningen is reëel door de warme zomers en de goed – en steeds betere – geïsoleerde woningen. Gezondheidsrisico’s liggen op de loer bij een (te) hoge binnentemperatuur. Woningen met een actieve koeling – zoals het EQw systeem koude levert – voldoen automatisch aan de TOjuli-eis.

Fluisterstil

Een ander positief aspect van het EQw systeem dat invloed heeft op het comfort voor de bewoner is dat het een fluisterstil systeem is. Er worden stille drycoolers op het dak van een gebouw geplaatst. Onderdeel van de drycooler zijn ventilatoren die voor luchtcirculatie zorgen waardoor energie met de buitenlucht wordt uitgewisseld. Elke ventilator produceert geluid, zo ook deze drycoolers. In vollast levert een drycooler maximaal 37 dB(A) geluid op. In deellast is dit maximaal 34 dB(A). De maximale geluidsgrens is in het gewijzigd bouwbesluit vastgesteld op maximaal 40 dB(A) ’s nachts en 45 db(A) overdag. Op de erfgrens mag deze geluidsgrens niet worden overschreven door buitenunits van een warmtepomp.

Warmtewet

Bij collectieve warmtelevering, zoals bij het EQw systeem, waarbij de warmteleverancier niet volledig in handen is van de verhuurder of VvE treedt de Warmtewet in werking. Deze wet bewaakt de rechten en plichten van consumenten c.q. bewoners en zij worden hierin ook beschermd tegen hoge energieprijzen. Deze prijzen worden jaarlijks door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) vastgesteld.

De Warmtewet geeft ook aan wat de rechten van bewoners en de plichten van leveranciers zijn bij storingen. Zelfs de plichten bij geplande werkzaamheden waarbij de levering van warmte aan de verbruiker moet worden onderbroken, zijn in de wet vastgelegd. Dit zorgt voor leveringszekerheid van warmte aan de consument.

Prefab

Het in een gecontroleerde omgeving en het routinematig opbouwen van (de elementen van) een EQw centrale, levert een kwalitatief hoogwaardige centrale op. Deze hoogwaardige kwaliteit is constant, doordat elke EQw centrale volledig prefab gebouwd wordt onder dezelfde gecontroleerde omstandigheden.

Weinig ruimte nodig in woning

Het decentraal verwarmen van tapwater gebeurt deels door een elektrische TE-booster. In elk appartement wordt een dergelijke booster geïnstalleerd die het warme water verder kan verwarmen naar de gewenste temperatuur. Deze TE-booster neemt weinig ruimte in een appartement in beslag en kan in veel gevallen zelfs boven de afleverset worden geïnstalleerd.

Een voordeel van decentraal water verwarmen is dat de TE-booster pas water verder verwarmd wanneer de bewoner daarom vraagt. Oftewel, een zeer efficiënte manier van energieverbruik.

Wilt u meer weten over het EQw systeem of heeft u interesse in het EQw systeem voor één van uw projecten? Neem dan contact met ons op.