1. terug

Hoe kan ik een storing melden?

Allereerst moet de oorzaak van de storing worden achterhaald, zodat duidelijk wordt wie de storing kan oplossen. De eigendomsgrens geeft aan wie waarvoor verantwoordelijk is. Deze kun je vinden op de bewonerspagina van het project waar je woont. Ga naar www.vaanster.nl en voer daar jouw postcode en huisnummer in. Je wordt vervolgens doorgestuurd naar de bijbehorende bewonerspagina. Daar vindt je de eigendomsgrens van het betreffende project.

Storing in de warmte- of koudelevering 

Stel vast of er in enkele of in alle ruimtes een storing in de warmte- of koudelevering is.  
Treedt de storing in een deel van jouw woning op, dan wordt er wél warmte geleverd aan uw woning maar niet aan alle ruimtes. Dit duidt op een storing in de binneninstallatie bijvoorbeeld in uw (kamer)thermostaat, in de regelaar of in een onderdeel van uw vloerverdeler. De eigendomsgrens geeft aan wie eigenaar is van deze onderdelen in uw woning. 

Meer informatie nodig? Kijk bij de veelgestelde vragen over deze type storing. Hier zijn ook de antwoorden te vinden over andere mogelijke storingen.  

Vermoedt je een storing in alle ruimtes van uw woning? 

Controleer of de thermostaat goed staat ingesteld. Je kunt de gewenste temperatuur tijdelijk hoger of lager instellen op de thermostaat. Zorg ervoor dat uw thermostaat vragend staat ingesteld. Hierdoor kun je na enige tijd controleren of de temperatuur in jouw woning veranderd. 

Controleer of de batterijen van de thermostaat aan vervanging toe zijn. De thermostaat geeft aan wanneer de batterijen vervangen moeten worden.  

Wordt jouw verwarmingssysteem nog niet warmer? 

Ga na of er een soortgelijke storing bij jouw buren optreedt. Dit zou duiden op een collectieve storing. Deze informatie is van belang voor het snel en effectief oplossen van de storing. 

Meld de storing vervolgens telefonisch bij Vaanster via telefoonnummer: 085-7602992.  
Dit telefoonnummer is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar.  

Er zal telefonisch worden gevraagd om bovenstaande controles uit te voeren, dus het melden van een storing gaat extra snel als je aangeeft dat je dit al heeft gedaan.