• Duurzame hernieuwbare energie
  • Bewoners zijn beschermd door de warmtewet
  • Meer dan 200 projecten in exploitatie en beheer
  1. terug

Wat is de beste vloerafwerking bij vloerverwarming?

Het effect van vloerverwarming en vloerkoeling is sterk afhankelijk van de toegepaste vloerafwerking. Om optimaal gebruik te maken van vloerverwarming en -koeling worden enkele eisen gesteld aan de vloerafwerking in de woning. De warmte en de koude moet tenslotte via de vloerafwerking (tapijt, laminaat, pvc, etc.) worden afgegeven aan de woning. Hoe lager de warmteweerstandwaarde van de toegepaste vloerafwerking is, des te beter de voordelen van het verwarmings- en koelsysteem tot hun recht komen. De R-waarde (warmteweerstandswaarde) van de vloerafwerking mag niet meer dan 0,1 m2 K/W bedragen, dit is inclusief eventuele tussenlaag.

Laat u bij de aanschaf van een vloer adviseren over deze zogeheten warmteweerstandswaarde en over een geschikte vloerafwerking voor laag temperatuur vloerverwarming.