Ik ben consument
Al meer dan 170 projecten in exploitatie en beheer

Wachten op een warmtenet? Of toch liever een slim WKO-ontwerp?

We komen het zo af en toe tegen bij onze opdrachtgevers. Bij een nieuwbouwproject is er in de regio soms sprake van de ontwikkeling van duurzame warmtenetten. De wens is dan regelmatig om aan te sluiten bij het warmtenet en geen gebruik te maken van onze dienstverlening zoals de ontwikkeling en exploitatie van een kleinschalige duurzame collectieve energieinstallatie of van individuele warmtepompsystemen.
Maar is dat dan echt de beste keuze? Wij vertellen u graag meer over de duurzame alternatieven in dit artikel.

Langdurige ontwikkelprocessen warmtenetten
Omdat de ontwikkeling van duurzame warmtenetten nog in de kinderschoenen staat, duren deze processen vaak lang en zijn de planning en uitvoering vaak aan uitstel onderhevig. De daadwerkelijke realisatie van het duurzame warmtenet loopt hierdoor vertraging op. Maar als projectontwikkelaar of vastgoedeigenaar wil je toch door. De bouw wordt gestart en voor de time-being kan dan gekozen worden voor een (suboptimale) tussenoplossing, bijvoorbeeld in de vorm van het plaatsen van een (tijdelijke) ketel.

Het alternatief: een toekomstbestendig WKO-ontwerp!
Maar wat nou als het warmtenet dan uiteindelijk toch niet ontwikkeld wordt? Wat is dan het alternatief?

Om niet in een dergelijke situatie terecht te komen, houdt dan alvast rekening met alternatieven in het ontwerp. Hierdoor zal je bewustere afwegingen gaan maken en maak je een ontwerp waarmee je andere duurzame oplossingsroutes niet blokkeert. Dit kan door in het ontwerp bijvoorbeeld te kiezen voor lage temperatuurverwarming en eventueel hoge temperatuur koeling. Door daarnaast binnen en buiten het te ontwikkelen project objectruimte te reserveren voor meer installaties of extra technische ruimtes, behoud je de optie om op korte of langere termijn toch nog te kunnen kiezen voor een alternatief duurzaam concept, bijvoorbeeld een WKO-installatie.
Dat is een toekomstbestendig duurzaam ontwerp en daar houden we van bij Vaanster!

Meer weten over een toekomstbestendig installatieontwerp?
Neem dan contact met ons op voor meer informatie! Wij denken graag mee bij het ontwerpen van een duurzaam gebouw.

Ga terug naar overzicht