Ik ben consument
Al meer dan 170 projecten in exploitatie en beheer

Ontwikkeling WKO installatie HIER! Amersfoort door Vaanster

Aan het Valleikanaal in Gemeente Amersfoort start binnenkort de bouw van HIER!. Waar voorheen een schoolgebouw stond, worden nu twee woontorens gerealiseerd met in totaal 165 appartementen. De hoogste woontoren wordt 60 meter hoog en zal uit 20 bouwlagen bestaan, de lagere woontoren wordt 23 meter hoog en zal uit 7 bouwlagen bestaan. Beide gebouwen worden omgeven door een parkachtige tuin.

Vaanster heeft de opdracht ontvangen voor de ontwikkeling van een duurzame WKO installatie en gaat hiermee warmte, koude en verwarming van tapwater leveren aan alle 165 appartementen. Naast deze duurzame manier van verwarmen en koelen, heeft HIER! een hoge ambitie met betrekking tot duurzaamheid. Van milieuvriendelijk slopen en bouwen, tot aan de uiteindelijke bewoning toe. Alles is erop gericht om bewoners zo min mogelijk energie te laten verbruiken.

De verwachte oplevering van de appartementen is volgend jaar zomer.

In samenwerking met:
Ontwikkelaar: Profund Vastgoedontwikkeling bv & Bouw- en Aannemingsbedrijf Schoonderbeek B.V.
Aannemer: Bouwbedrijf van de Ven
Belegger: de Alliantie
Architect: Eentien Architecten

Ga terug naar overzicht

Informatie vloerkoelingssysteem

Nu de zomer in aantocht is en de temperatuur omhoog gaat, is het van belang om te weten hoe u optimaal gebruik kunt maken van dit systeem.

Hoe werkt het?
In de winter wordt uw woning verwarmd via het vloerverwarmingssysteem. Hier wordt warm water doorheen gepompt waarmee uw woning wordt verwarmd. Via ditzelfde systeem kan koud water worden rondgepompt waarmee uw woning wordt gekoeld. Dit wordt ook wel ‘comfortkoeling’ genoemd. Uw woning kan tot enkele graden onder de buitentemperatuur worden gekoeld.

Omschakelen
In bijna alle gevallen schakelt de centrale installatie automatisch aan de hand van de buitentemperatuur van verwarming naar koeling. U hoeft dus geen actie te ondernemen om gebruik te kunnen maken van koeling. In een enkel geval is dit wél nodig, u moet dan bijvoorbeeld op uw thermostaat instellen dat u koeling wilt gebruiken.

Zo maakt u optimaal gebruik van de koeling:
– Zet uw thermostaat op de gewenste binnentemperatuur.
– Houdt de zon buiten de woning door ook overdag zonwering, luxaflex of gordijnen zoveel mogelijk te sluiten.
– Houdt ramen en deuren zo veel mogelijk gesloten. Hierdoor blijft het langer koel en comfortabel in uw woning.
– Schakel niet te veel tussen verwarmen en koelen. Als u uw vloerverwarmingssysteem wil gebruiken nadat u uw vloerkoelingssysteem heeft gebruikt, moet de gehele vloer worden opgewarmd. Dit kost veel energie en er gaat tijd overheen voordat uw gehele woning op de gewenste temperatuur is.

Kosten van koeling
U betaalt maandelijks een vast bedrag voor koeling ongeacht het gebruik, het zogenoemde ‘vastrecht’.

Wat als de aanvoertemperatuur hoger is dan u gewend bent?
Als het erg warm is, is de luchtvochtigheid ook vaak hoog. Als er te koud water wordt geleverd aan uw woning kan er condens optreden. Het kan voorkomen dat de aanvoertemperatuur voor koeling hoger is dan u gewend bent vanwege de oplopende buitentemperatuur. Dit wordt gedaan om condensvorming zoveel mogelijk te voorkomen.

Wat te doen bij een storing?
Als u vermoed dat er een storing is in het koelingssysteem, adviseren wij u het volgende:
– Controleer of de thermostaat correct staat ingesteld. De ingestelde temperatuur dient lager te zijn dan de binnentemperatuur.
– Controleer of uw buren een soortgelijke storing in het koelingssysteem ervaren. Deze informatie kan aangeven of er een storing in de centrale installatie of in uw woning is.
– Voel aan de leidingen voor de verdeler van de vloerverwarming. Als de leidingen koud zijn wordt er koude geleverd.
Meld de storing vervolgens bij Vaanster. Dit kan via e-mail: klantenservice@vaanster.nl of telefonisch: 0900-VAANSTER (0900 – 822 67837).

Vaanster wenst u een mooie zomer.

Ga terug naar overzicht

Bouw Post Rotterdam in zomer 2021 van start

Het is een iconisch gebouw, het monumentaal en voormalig postkantoor in Gemeente Rotterdam. Het in 1923 opgeleverde gebouw staat inmiddels tien jaar leeg. De plannen voor dit monumentale pand zijn prestigieus. Aan de achterkant van het voormalig postkantoor wordt een ruim 150 meter hoge woontoren gerealiseerd met meer dan 300 appartementen. De indrukwekkende centrale hal van het rijksmonument zal het openbare hart van het gebouw gaan vormen en komt terug in het ontwerp van de woontoren.

Medio 2021 zal de bouw van Post Rotterdam van start gaan. Vaanster heeft inmiddels de opdracht ontvangen voor de realisatie van de collectieve WKO installatie voor dit unieke project. Met deze WKO installatie zal duurzame warmte en koude worden geproduceerd voor zowel de woontoren als het monument. Het maakt Vaanster trots om een bijdrage te mogen leveren aan dit bijzondere project.

Omnam Investment Group geeft met deze video een indruk van hoe Post Rotterdam er uit komt te zien.

Ga terug naar overzicht

Energieneutrale woontoren ‘Hoge Vrijheid’ in Den Haag

De bouw van ‘Hoge Vrijheid’ in Den Haag zal dit voorjaar nog van start gaan. De woontoren van maar liefst 70 meter hoog biedt ruimte aan 132 appartementen verdeeld over 23 verdiepingen. Vaanster heeft de opdracht ontvangen voor het realiseren van een duurzame EQw installatie en gaat warmte, koude en verwarming van tapwater leveren aan alle appartementen.

Wat begon met het uitzetten van de prijsvraag ‘bouwen op elkaar’ door Gemeente Den Haag, is nu uitgegroeid tot een spectaculair ontwerp voor een energieneutrale woontoren. Het duurzaam opwekken van warmte en koude en het goed isoleren van appartementen zorgt voor hoog comfort in de woning. Dat zullen bewoners merken, zowel op een warme zomerdag als op een koude winterdag. ‘Hoge Vrijheid’ wordt (logischerwijs) gasloos gebouwd.

Naar verwachting zullen de woningen eind 2022 worden opgeleverd. Vaanster is trots om een bijdrage te mogen leveren aan dit unieke project midden in Den Haag.

In samenwerking met: Vink Bouw, OPEN development

Ga terug naar overzicht

Oplevering technische ruimte Hogekwartier Veld 6

De technische ruimte van Hogekwartier Veld 6 in Amersfoort wordt binnenkort door Kersten Techniek B.V. aan Vaanster Energie opgeleverd. Alle 165 appartementen van de woontorens Castalia en Kalliope worden door de WKO installatie voorzien van duurzaam opgewekte warmte, koude en verwarming van tapwater.
Kersten Techniek heeft de WKO installatie ontworpen, geïnstalleerd en gaat voor Vaanster het onderhoud voor minimaal de aankomende twee jaar verzorgen. In hun werkplaats is de installatie geprefabriceerd. De installatie is in delen voorbereid en op locatie aangesloten.

Kenmerken van de WKO installatie:
– 5-pijps systeem
– Eén monobron van 40 m3 /h
– Prefab gebouwd
– Op afstand uitleesbare meters en sensoren

Vaanster bedankt Kersten Techniek voor de prettige samenwerking tijdens dit project en we zien uit naar een even goede samenwerking voor onze andere gezamenlijke projecten.
Foto via Kersten Techniek B.V.

Ga terug naar overzicht

Realisatie pv-installaties door Vaanster

 De duurzame warmte en koude die Vaanster levert is een vorm van hernieuwbare energie. Voor het verkrijgen van die duurzame warmte en koude is een energieopwekkinginstallatie (afgekort: EOI) nodig, zoals een WKO installatie. De elektriciteit voor een EOI kan ook worden opgewekt uit hernieuwbare energie, bijvoorbeeld door middel van zonnepanelen, ook wel ‘pv-panelen’ genoemd. Sinds een aantal jaar realiseert Vaanster ook gebouw gebonden pv-installaties. De duurzame energie die hiermee wordt opgewekt, wordt benut voor de EOI.

Momenteel heeft Vaanster 400 kilowattpiek (kWp) aan pv-installaties in eigendom. Omgerekend zijn dit ongeveer 1100 zonnepanelen. Die leveren duurzame elektriciteit, verkregen door het schijnen van de zon. Duurzaamheid is één van de drijfveren van Vaanster en uitbreiding van pv-installaties is dan ook een logische keuze. Binnen de huidige projecten tot het eind van 2023 neemt Vaanster ruim 4600 kiloWattpiek in eigendom. Dat is 11 keer meer dan het huidige vermogen en staat ongeveer gelijk aan 12.600 zonnepanelen. Die groei in omvang is enorm en dat is hard nodig om een energieneutraal Nederland in 2050 te bereiken.

Rendement
De factor duurzaamheid reikt bij Vaanster dus verder dan warmte en koude uit hernieuwbare energie benutten voor het verwarmen of koelen van woningen. Een andere belangrijke duurzaamheidsfactor is de impact op het milieu van het ontwikkelen van pv-installaties en het omzettingsrendement van zonne-energie naar elektriciteit. Hoe hoger het rendement, des te beter de balans tussen de energie die het kost om de panelen te ontwikkelen en de energie die de panelen opbrengen. Vaanster kijkt voortdurend naar ‘hogere rendementen panelen’ en het toepassen hiervan.

Verduurzamen van Nederland
Zonnepanelen zijn niet alleen van grote toegevoegde waarde voor de energieopwekkinginstallaties van Vaanster, maar ook in het verduurzamen van Nederland. Elke keuze die bijdraagt aan de transitie naar het volledig gebruik van duurzame, hernieuwbare energie is een stap in de goede richting. ‘Verduurzamen van Nederland’ is de opdracht die Vaanster zichzelf oplegt en waar wij ons dagelijks actief voor inzetten.

Heeft u vragen over de realisatie van pv-installaties? Neemt u dan contact met ons, klik hier voor contactinformatie. We vertellen er graag meer over.

Ga terug naar overzicht

Plaatsing warmtepompen IWP projecten

Vaanster realiseert en exploiteert niet alleen collectieve systemen voor de opwekking van duurzame energie, maar ook individuele systemen.
In 2021 hebben we al meer dan 300 individuele systemen gerealiseerd en in 2021-2022 worden er maar liefst 492 gerealiseerd. Bij een aantal van deze projecten worden momenteel de warmtepompen geïnstalleerd.

In Middelharnis is de bouw van Dock187 fase 4 in volle gang. 17 woningen worden hier voorzien van een individuele warmtepomp en zonnepanelen. Vorig jaar zijn in fase 3 al 21 woningen opgeleverd. In opdracht van Gebroeders Blokland.

De 46 woningen Atlantaborg in Hoogezand zijn eveneens voorzien van individuele warmtepompen. Ook daar leveren zonnepanelen o.a. stroom voor de warmtepomp. Vaanster heeft via Geveke de opdracht hiervoor ontvangen.

In Amsterdam Sloterdijk worden 32 woningen met een individuele warmtepomp aangesloten op een collectief bronnet. Ook worden er zonnepanelen geïnstalleerd die o.a. stroom opleveren voor de warmtepomp. In opdracht van BUILDING4YOU.

In het zuiden van het land, in Terneuzen, is de Kampanje met 26 woningen ook voorzien van warmtepompen. De woningen worden in de zomer van 2021 opgeleverd. In opdracht van Aannemersbedrijf Van der Poel B.V..

Ga terug naar overzicht

Duurzame WKO installatie Olympiade in Amstelveen

Athene, Chamonix, Rome, Londen, Helsinki, Grenoble & Barcelona: zeven Olympische steden. De zeven duurzame woongebouwen van Olympiade in Gemeente Amstelveen krijgen de namen van deze steden. Het is een verwijzing naar de sportieve omgeving. Olympiade wordt gebouwd aan een sportpark en er is volop ruimte om te sporten in de nabijgelegen natuurgebieden. De bouw van Olympiade gaat dit jaar van start.

Vaanster heeft de opdracht ontvangen voor de ontwikkeling van een duurzame WKO installatie en gaat hiermee warmte, koude en verwarming van tapwater leveren aan alle 552 appartementen. Hiervan gaan er 194 in de verkoop, de overige woningen zijn bestemd voor sociale huur en huur in de vrije sector. Op het dak van alle zeven woongebouwen worden zonnepanelen geplaatst en geëxploiteerd. Alle woningen worden duurzaam verwarmd en gekoeld door middel een vloerverwarmingssysteem. Of het nu gaat om een royaal penthouse of een compact tweekamerappartement, het wooncomfort zal in alle woningen hoog zijn.

In Q2 2021 wordt verwacht van start te gaan met de bouw van Olympiade. De verwachte oplevering van de appartementen is medio 2023. Vaanster is trots een bijdrage te mogen leveren aan dit sportieve, duurzame en omvangrijke project.  

In samenwerking met: Vastbouw Groep, Koopmans Bouwgroep B.V. en Provast.

Ga terug naar overzicht

Benelux901

Tegenover Park Transwijk in Utrecht start in 2022 de bouw van een appartementencomplex: Benelux901. Er worden 199 middenhuur appartementen gerealiseerd waar in Utrecht grote behoefte aan is. Op de begane grond komen diverse publiek- en wijkgerichte functies. De invulling hiervan staat nog niet vast en wijkbewoners van Kanaleneiland – waar de Benelux901 wordt gebouwd – worden betrokken bij deze keuze.

Vaanster heeft de opdracht ontvangen voor de realisatie van een duurzame EQw installatie en gaat daarmee warmte, koude en verwarming van tapwater leveren aan alle appartementen.

De Benelux 901 wordt nu al met recht ‘een gebouw waar Kanaleneiland trots op mag zijn’ genoemd. Vaanster is dan ook trots om hier een bijdrage aan te mogen leveren.

Ga terug naar overzicht

372 duurzame woningen in ’t Groene Wold in Oosterwold

Tussen Almere en Zeewolde verrijst een nieuwe woonwijk: ’t Groene Wold in Oosterwold. De bouw van deze duurzaam te bouwen wijk is inmiddels gestart. Er worden 372 woningen gerealiseerd die gefaseerd opgeleverd worden.
Vaanster levert in opdracht van Vastbouw Groep de EOI (EnergieOpwekkingsInstallatie) die per woning bestaat uit:
· LWP (lucht-water warmtepomp)
· 12 zonnepanelen
De zonnepanelen voorzien een (groot) deel van de energiebehoefte van de woningen en worden door Masters in Solar geleverd en geïnstalleerd. De warmtepomp van Daikin Nederland wordt door Schouten Hazerswoude B.V. geïnstalleerd.
Voor een periode van 10 jaar exploiteert Vaanster voor 292 van de 372 woningen de warmtepomp en zonnepanelen. Hierdoor hebben bewoners voor die periode geen omkijken naar onderhoud en reparatie.
De geschatte oplevering van de eerste woningen is medio juni/begin juli 2021. Vaanster is blij te mogen bijdragen aan dit omvangrijke en mooie project in de Flevopolder.

Ga terug naar overzicht