1. terug

Collectief systeem

WKO

Uitleg WKO systeem

Warmte Koude Opslag (WKO) is een manier om gebouwen energiezuinig te verwarmen en te koelen. Goed voor het milieu, toekomstbestendig en betrouwbaar. In een WKO installatie wordt bodemenergie gebruikt voor het verwarmen en koelen van gebouwen. Het benutten van bodemenergie is een duurzame oplossing waarmee het verbruik van fossiele brandstoffen voor energieopwekking fors teruggedrongen wordt.

Hoe werkt een WKO installatie?

Grondwater in de dieper liggende bodem wordt benut als energieopslag. Onderdeel van een WKO installatie is een warmtewisselaar waarmee in de winter koud water in de koude bron wordt opgeslagen en ’s zomers het opgewarmde water in een warme bron wordt opgeslagen. In de zomer kan een gebouw gekoeld worden door het koude water op te pompen. ’s Winters wordt een gebouw verwarmd door het warme water op te pompen en met een warmtepomp tot de gewenste temperatuur te verwarmen. Een warmtepomp kan zowel warmte maken voor de verwarming als voor het warme tapwater.
Er zijn verschillende soorten bodemenergiesystemen, zoals open systemen en gesloten systemen. WKO systemen zijn open bronsystemen. Het WKO doublet, de monobron zijn voorbeelden van open bronsystemen. Vaanster levert complete energiecentrales, bestaande uit bronnen en een volledige warmtepompinstallatie met leidingwerk tot en met de afleverset en energiemeter bij de afnemer.

In elke woning is een afleverset geplaatst. Hier komt het warme en koude water via het leidingnet een woning binnen en vanaf hier wordt de warmte en koude binnen de woning verspreid.

Zonnepanelen op het dak leveren duurzame elektriciteit die benut wordt voor de warmtepompen. 

{text}
{text}