• Duurzame hernieuwbare energie
  • Bewoners zijn beschermd door de warmtewet
  • Meer dan 200 projecten in exploitatie en beheer

Meterstanden

De meeste meters worden door Vaanster digitaal uitgelezen. In dit geval hoeft u uw energiemeter niet zelf uit te lezen. De uitgelezen meterstanden zijn inzichtelijk op uw persoonlijke pagina. Log hier in om uw meterstanden in te zien.

Het kan voorkomen dat u wordt gevraagd om zelf een meterstand door te geven. Bijvoorbeeld als u verhuist naar een woning met een energiesysteem van Vaanster of als u verhuist uit een woning met een energiesysteem van Vaanster. Er wordt dan gevraagd naar de meterstand op de datum van verhuizing en/of sleuteloverdracht. 

De meterstand die wij nodig hebben is de “E1 stand”. Als u doorklikt op de meter doorloopt u verschillende meterstanden. U ziet dan vanzelf een meterstand staan met in het display de vermelding E1. Dat is de stand die u aan ons kunt doorgeven. 

Waar hangt de energiemeter?

Het verschilt per woning waar de energiemeters geplaatst zijn. Meestal bevindt een energiemeter zich vlakbij de afleverset, in de meterkast of vlakbij de vloerverdeler.
Het kan zijn dat er twee energiemeters in één woning zijn geplaatst. In dat geval is één energiemeter voor het meten van warmte voor ruimteverwarming en één energiemeter voor het meten van warmte voor warm tapwater.

Op de bewonerspagina van uw project staat aangegeven welke energiemeter er in woning is geplaatst. Als er op die pagina geen energiemeter wordt vermeld, dan is er bij Vaanster niet bekend welke meter er in uw woning is geplaatst.

Energiemeter uitlezen

Warmte wordt gemeten in GJ (Gigajoule) of in kWh (Kilowattuur). Vaanster vraagt de meterstand in GJ op. Dit kan betekenen dat de meterstand moet worden omgerekend van kWh naar GJ. 
De meterstand voor warm tapwater wordt gemeten en gevraagd in m3. 

Meterstanden inzichtelijk

Alle meterstanden - zowel van energiemeters die digitaal worden uitgelezen als van energiemeters die handmatig worden uitgelezen - worden gepubliceerd op uw persoonlijke pagina. Die kunt u dus altijd inzien.
Als Vaanster uw energiemeter niet kan uitlezen, dan wordt er een schatting gemaakt van uw meterstand.