• Duurzame hernieuwbare energie
  • Bewoners zijn beschermd door de warmtewet
  • Meer dan 200 projecten in exploitatie en beheer
  1. terug

Mijn afleverset lekt. Wat moet ik doen?

Als er water uit de afleverset lekt, dan kunt u direct de aanvoer van water naar de afleverset afluiten. Dit doet u door de afsluiters dicht te draaien. 
Hieronder ziet u een afbeelding van afsluiters: 

Meld vervolgens de lekkage (telefonisch) bij Vaanster zodat wij de lekkage kunnen oplossen.
Via telefoonnummer 0900 - 822 67837 is Vaanster 24 uur per dag bereikbaar voor het melden van een storing.