• Duurzame hernieuwbare energie
  • Bewoners zijn beschermd door de warmtewet
  • Meer dan 200 projecten in exploitatie en beheer
  1. terug

Storing in levering koude

U vermoedt een storing in de levering van koude. Dat is vervelend en dat wilt u natuurlijk zo snel mogelijk opgelost hebben.

Allereerst moet de oorzaak van de storing worden achterhaald, zodat duidelijk wordt wie de storing kan oplossen. De eigendomsgrens geeft aan wie waarvoor verantwoordelijk is. Deze kunt u vinden op de pagina van het project waar u woont. Ga naar www.vaanster.nl en voer daar uw postcode en huisnummer in. U wordt vervolgens doorgestuurd naar de webpagina die hoort bij de ingevoerde postcode. Daar vindt u de eigendomsgrens van het betreffende project. 

Storing in gehele woning of in een deel van de woning

Het is van belang om vast te stellen of er in alle ruimtes van uw woning een storing in de koudelevering is of dat deze storing in een deel van uw woning optreedt.

Treedt de storing in een deel van uw woning op, dan wordt er wél koude geleverd aan uw woning maar niet aan alle ruimtes. Dit duidt op een storing in de installatie in uw woning bijvoorbeeld in uw (kamer)thermostaat, in de regelaar, in een klep met motor of in een onderdeel van uw vloerverdeler. Controleer de eigendomsgrens van deze onderdelen. Is de eigenaar van de woning hiervoor verantwoordelijk? Dan kan de eigenaar van de woning bepalen wie er wordt ingeschakeld om de storing te verhelpen.

Vermoed u een storing in alle ruimtes van uw woning?

Dan kunt u allereerst controleren of uw thermostaat goed staat ingesteld. U kunt de gewenste temperatuur tijdelijk lager instellen op de thermostaat. Zorg ervoor dat uw thermostaat vragend staat ingesteld. Dit houdt in dat de gewenste temperatuur lager is dan de huidige temperatuur. Hierdoor kunt na enige tijd controleren of het in uw woning koeler wordt.

Ook kunt u controleren of de batterijen van de thermostaat aan vervanging toe zijn. De thermostaat geeft aan wanneer de batterijen vervangen moeten worden.

Soortgelijke storing bij uw buren?

Wordt uw verwarmingssysteem nog niet koeler? De laatste controle die u zelf kunt uitvoeren is door na te gaan of er een soortgelijke storing bij uw buren optreedt. Dit zou duiden op een collectieve storing. Deze informatie is van belang voor het snel en effectief oplossen van de storing.

Meld de storing bij Vaanster

Meld de storing vervolgens bij Vaanster via telefoonnummer: 0900 - 822 678 37. 
Dit telefoonnummer is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar. 
Het kan voorkomen dat u met uw telefoonnummer geen 0900 telefoonnummer kunt bereiken. Bel dan naar telefoonnummer: 030 - 225 56 40.

Er zal telefonisch worden gevraagd om bovenstaande controles uit te voeren, dus het melden van een storing gaat extra snel als u aangeeft dat u dit al heeft gedaan.
Vaanster zorgt dat er monteur langs komt om de oorzaak van de storing te achterhalen en te verhelpen. 

Storing levering koude