1. terug

Wat gebeurt er als ik mijn factuur niet betaal?

Als een factuur niet is betaald, dan sturen we eerst een herinnering om de factuur alsnog te voldoen. Als vervolgens een factuur nog steeds niet is betaald, sturen we een aanmaning. Als daarna de factuur nog steeds niet is betaald, dan volgt een ingebrekestelling. Vanaf dat moment worden ook extra kosten (incassokosten) in rekening gebracht voor het niet op tijd voldoen van een factuur.
Het is van belang om je facturen te betalen ook als er bijvoorbeeld nog een bedrag van Vaanster tegoed is na een jaarafrekening.
In de leveringsovereenkomst staan alle voorwaarden, rechten en plichten tot betalingen/facturen beschreven.