• Duurzame hernieuwbare energie
  • Bewoners zijn beschermd door de warmtewet
  • Meer dan 200 projecten in exploitatie en beheer
  1. terug

Wat gebeurt er als ik mijn factuur niet betaal?

Als een factuur niet is betaald, dan ontvangt u eerst een herinnering om de factuur alsnog te voldoen. Als vervolgens een factuur nog steeds niet is betaald, dan ontvangt u een aanmaning. Is daarna een factuur nog steeds niet betaald, dan volgt een ingebrekestelling. Vanaf dat moment worden ook extra kosten (incassokosten) in rekening gebracht voor het niet op tijd voldoen van een factuur.

Het is van belang om uw facturen te betalen ook als u bijvoorbeeld nog een bedrag van Vaanster ontvangt na een jaarafrekening. In de leveringsovereenkomst vindt u meer over de rechten en plichten die u en Vaanster overeen zijn gekomen.