• Duurzame hernieuwbare energie
  • Bewoners zijn beschermd door de warmtewet
  • Meer dan 200 projecten in exploitatie en beheer
  1. terug

Wat is een leveringsovereenkomst?

In een leveringsovereekomst staan de rechten en plichten van zowel Vaanster, leverancier van energie, als van de bewoner, afnemer van energie. De leveringsovereenkomst wordt door de leverancier en de afnemer ondertekend. In deze overeenkomst staat onder andere informatie over de levering, tarief en betalingen.