1. terug

Wat staat er op mijn jaarafrekening?

Twaalf maanden na het versturen van de eerste voorschotnota wordt de jaarafrekening opgesteld. Als we alle meterstanden hebben verzameld kan het systeem de berekening gaan opmaken. Bij de jaarafrekening wordt het werkelijke verbruik berekend aan de hand van de begin- en de eindstand. Ook worden de vaste kosten berekend. De vaste en variabele kosten worden bij elkaar opgeteld en dat is dan het bedrag wat je dat jaar aan totale kosten hebt gemaakt.

Op de jaarafrekening vermelden we nog duidelijk welke periode we hebben berekend. Onderaan de jaarafrekening zetten we alle in rekening gebrachte voorschotnota’s van die periode. Die trekken we dan af van het totale jaarbedrag. Als je voorschotten te laag zijn geweest, dan volgt er een bijbetaling en als je voorschotten te hoog zijn geweest, dan ontvang je een bedrag terug. Het is een inschatting geweest, dus het loopt nooit helemaal gelijk en afwijkingen zijn daarom mogelijk.  

Eén keer per jaar ontvang je rond dezelfde tijd een jaarafrekening. We hebben twee maanden nodig om alle gegevens te verzamelen en te verwerken. Daarom ontvang je de jaarafrekening 14 maanden na je verhuisdatum.