• Duurzame hernieuwbare energie
  • Bewoners zijn beschermd door de warmtewet
  • Meer dan 200 projecten in exploitatie en beheer
  1. terug

Wat staat er op mijn jaarafrekening?

Op uw jaarafrekening staat het totaal bedrag dat u al aan Vaanster heeft betaald in de vorm van een maandelijks voorschot, de totale kosten en het verschil daartussen. Dat verschil is het bedrag dat u terugkrijgt of moet bijbetalen.

Eén keer per jaar ontvangt u een jaarafrekening. Nadat u een jaar in uw woning woont, ontvangt u een jaarafrekening.