• Duurzame hernieuwbare energie
  • Bewoners zijn beschermd door de warmtewet
  • Meer dan 200 projecten in exploitatie en beheer

Voorschotfactuur

Alle klanten van Vaanster betalen maandelijks een voorschotfactuur, zoals gebruikelijk is voor het afnemen van energie. U betaalt een voorschotfactuur voor de volgende maand. Na een jaar worden de totale kosten verrekend met de betaalde voorschotbedragen. Als u meer heeft betaald dan de totale kosten, dan ontvangt u geld van Vaanster. Als uw totale kosten hoger zijn dan het betaalde voorschotbedrag, zal u dit verschil nog moeten bijbetalen. 

Nieuwe klanten

De eerste maand in een nieuwe woning ontvangt een bewoner twee voorschotfacturen, één voor de huidige maand en één voor de volgende maand. Daarna ontvangt u één voorschotfactuur, namelijk voor de daaropvolgende maand. 

Voorschotbedrag aanpassen 

U kunt binnen een bepaalde marge uw voorschotbedrag aanpassen. Dit kunt u doen door in te loggen in uw persoonlijke pagina. Uw voorschotbedrag wordt onder andere vastgesteld door het woonoppervlak van uw woning, dit is een vaststaand gegeven. Houdt u bij het wijzigen van het voorschotbedrag rekening met het woonoppervlak, de vaste kosten en met het verbruik van de afgelopen periode. U kunt het verzoek om uw voorschotbedrag aan te passen ook via mail sturen naar klantenservice@vaanster.nl
Vermeld hierbij om welk adres (straat, huisnummer, postcode en woonplaats) het gaat en naar welk bedrag u graag het voorschotbedrag wil aanpassen. 

Waaruit bestaat het voorschotbedrag?

Met het voorschotbedrag betaalt u een deel van de totale kosten die u per jaar opbouwt bij Vaanster. De totale kosten omvatten onder andere vastrecht, verbruik en meettarief. Per jaar betaalt u maandelijks - dus 12 keer - het voorschotbedrag en daarmee betaalt u de verwachte totale kosten per jaar. 

Betaling

Als u - om welke reden ook - problemen heeft met het betalen van een voorschotfactuur, kunt u contact opnemen met de klantenservice van Vaanster. Samen met u zoeken zij naar een passende oplossing.