1. terug

Collectief systeem

WKO

WARMTE KOUDE OPSLAG WKO

WKO Duurzaam Energiesysteem

WKO 

Hoe werkt het WKO systeem? 

Grondwater in de dieper liggende bodem wordt benut als energieopslag. Onderdeel van een WKO installatie is een warmtewisselaar waarmee in de winter koud water in de koude bron wordt opgeslagen en ’s zomers het opgewarmde water in een warme bron wordt opgeslagen. In de zomer kan een gebouw gekoeld worden door het koude water op te pompen. ’s Winters wordt een gebouw verwarmd door het warme water op te pompen en met een warmtepomp tot de gewenste temperatuur te verwarmen. Een warmtepomp kan zowel warmte maken voor de verwarming als voor het warme tapwater. 

Er zijn verschillende soorten bodemenergiesystemen, zoals open systemen en gesloten systemen. WKO systemen zijn open bronsystemen. Het WKO doublet, de monobron zijn voorbeelden van open bronsystemen. Vaanster levert complete energiecentrales, bestaande uit bronnen en een volledige warmtepompinstallatie met leidingwerk tot en met de afleverset en energiemeter bij de afnemer. 

In elke woning is een afleverset geplaatst. Hier komt het warme en koude water via het leidingnet een woning binnen en vanaf hier wordt de warmte en koude binnen de woning verspreid. 

Zonnepanelen op het dak leveren duurzame elektriciteit die benut wordt voor de warmtepompen. 

Voordelen van het WKO systeem 

  • Voornamelijk duurzame energie 
  • Onuitputtelijk  
  • Energiebesparing 
  • CO-2 reductie 

Het WKO systeem sluit naadloos aan bij de missie van Vaanster om Nederland te verduurzamen. Systemen als het WKO systeem maken het opwekken van duurzame energie betaalbaar en eenvoudig.  

Wilt u meer weten over het WKO systeem of hebt u interesse in het WKO systeem voor één van uw projecten? Neem dan contact met ons op via sales@vaanster.nl. 

{text}
{text}
Contact
Neem makkelijk contact met ons op!