1. terug

Nieuws

WKO installatie gereed in nieuwbouwproject ‘Huis van Delft’  

De WKO installatie voor nieuwbouwproject ‘Huis van Delft’ is zo goed als gereed. Voor Vaanster is dit een heuglijk moment.  

Er worden 53 woningen gerealiseerd die allemaal warmte en koude ontvangen door onze duurzame WKO installatie. Deze installatie maakt gebruik van duurzame bodemenergie waardoor het gebruik van fossiele brandstoffen fors wordt teruggedrongen. Vaanster, opgericht in 2000, is een onafhankelijk investeerder in duurzame energiesystemen en marktleider als het gaat om het ontwikkelen, realiseren en exploiteren van duurzame energiesystemen voor het verwarmen en koelen van woningen, kantoren en winkels. We werken in Nederland voor vastgoedontwikkelaars, beleggers en woningcorporaties. Met onze projecten dragen we positief bij aan de verduurzaming van Nederland en leveren we een actieve bijdrage aan het terugdringen van de uitstoot van CO2.