1. terug

Nieuws

Salix Rotterdam

In het laatste kwartaal van 2021 is begonnen met de bouw van het appartementencomplex Salix in Rotterdam - Schiebroek. Het appartementengebouw zal bestaan uit 60 huurappartementen en 14 grondgebonden huurwoningen.   

  

Voor de collectieve energieopwekking wordt het gebouw uitgerust met het Vaanster EQw-systeem. Het complete systeem wordt prefab geleverd om de impact op de bouwplanning minimaal te houden en de kwaliteit van het systeem maximaal te kunnen borgen. Vaanster ontwerpt, realiseert en exploiteert het complete systeem. Hiermee levert Vaanster de volledige verwarming, warm tapwater en koeling voor alle woningen. Bij dit systeem wordt gebruik gemaakt van warmtepompen met buffervaten in de centrale techniekruimte plus fluisterstille drycoolers op het dak. Een bronsysteem is niet nodig. In de appartementen wordt een afleverset met GJ meter geplaatst waarmee de warmte, koude en warm tapwater wordt geleverd. Op het dakvlak van het gebouw realiseert Vaanster tevens de PV installatie die elektriciteit zal opwekken ten behoeve van het project en het EQW systeem.  

  

Wij danken alle partners voor deze samenwerking en kijken uit naar een goede samenwerking! 

Ontwikkelaar: Accresco Vastgoed - Leon Brandwijk  

Aannemer: Van Wijnen Dordrecht  

Adviseur: KVMC  

Architect: De Zwarte Hond  

Installateur: Breman Utiliteit