1. terug

Nieuws

Vaanster ontvangt BRL6000/21 certificaat

Het exploiteren van duurzame energie-installaties is écht een vak. We zijn er trots op dat we dit samen met ons team zeer goed beheersen. Deze week ontvingen we daar de officiële bevestiging van. Na twee audits, die we zonder tekortkomingen hebben afgerond, ontvingen we opnieuw het BRL6000/21 certificaat van DEKRA Nederland voor de komende drie jaar. Dit is een certificaat voor het beheren van energiecentrales van bodemenergiesystemen.
We zijn trots op wat we kunnen en deze officiële bevestiging is een waardevolle beloning voor ons werk!