1. terug

Nieuws

Aanvragen van een energielabel voor uw woning

Het energielabel van een woning geeft aan hoe (energie)zuinig uw woning is. Het wooncomfort is hier vaak sterk van afhankelijk. Een woning met energielabel A is energiezuinig en zeer comfortabel, een woning met energielabel G is het minst energiezuinig. Voor het verkopen of verhuren van een woning, is een energielabel nodig. Voor het aanvragen van een energielabel heeft u geen aanvullende informatie van Vaanster nodig. Hierbij informeren we u en/of uw adviseur over welke informatie u wél nodig heeft en waar u dit kunt vinden.

Collectieve installatie

Voor het aanvragen van een energielabel voor een woning (appartement) in een woongebouw dat is aangesloten op een collectieve installatie, heeft u andere informatie nodig dan in het geval van een individuele installatie.
Voor het aanvragen heeft u onder andere het ‘gebruiksoppervlak’ en ‘type opwekker’ nodig.

Waar vind ik mijn gebruiksoppervlak?

Als een woning is aangesloten op een collectieve installatie, dan is het gebruiksoppervlak van alle woningen inclusief algemene ruimten nodig die op de installatie zijn aangesloten. Als dit oppervlak onbekend is, wordt de rekensom gehanteerd:

Gebruiksoppervlakte van die woning waarvoor het energielabel wordt aangevraagd
X            
het aantal appartementen

Er wordt dan vanuit gegaan dat alle appartementen die zijn aangesloten op de collectieve installatie een even groot gebruiksoppervlak hebben.
Voor meer informatie over het gebruiksoppervlak van uw woning, verwijzen u dus door naar het Kadaster. 

Wat dien ik in te vullen bij ‘type opwekker’?

Als bij een collectieve installatie de technische ruimte in het woongebouw niet te betreden is – en dit is het geval bij installaties die Vaanster in exploitatie heeft - kan er als type opwekker ‘onbekend’ worden ingevoerd.
De EP-adviseur zal in het projectdossier vastleggen waarom de technische ruimte niet kan worden betreden.

Waarom is de technische ruimte niet toegankelijk?

Het uitgangspunt is dat de technische ruimte moet kunnen worden betreden als de technische ruimte en installaties ook eigendom zijn van de gebouweigenaar. Dat is niet het geval bij installaties die Vaanster in exploitatie en eigendom heeft. Het eigendom is middels een opstalrecht juridisch vastgelegd. De installaties behoren dus niet tot het gebouw.

Welke informatie heeft u van Vaanster nodig voor uw energielabel?

Zoals hierboven al is aangegeven, heeft u voor het aanvragen van een energielabel geen specifieke informatie van Vaanster nodig. Voor het berekenen van het gebruiksoppervlak kunt u of uw adviseur bovenstaande rekenmethode hanteren. Uw adviseur kan aangeven dat de installaties niet toegankelijk zijn en om die reden als type opwekker ‘onbekend’ opvoeren.