• Duurzame hernieuwbare energie
  • Bewoners zijn beschermd door de warmtewet
  • Meer dan 200 projecten in exploitatie en beheer
  1. terug

Project

Amerongen, Allemanswaard

  • Aantal aansluitingen op installatie gegroeid
  • Na ontwikkeling overgedragen aan Vaanster
  • Ook comfortkoeling
Allemanswaard

Project
Allemanswaard

Type systeem
WKO

Aantal woningen
42

Status
Opgeleverd

WKO Duurzaam Energiesysteem

Allemanswaard is een multifunctioneel centrum midden in Amerongen. Het gebouw is gerealiseerd uiteenlopende functies als doel: onderwijs, wonen, zorg, commercieel en kantoren. De WKO installatie is gerealiseerd in opdracht van Woningstichting Amerongen (inmiddels Rhenam Wonen). De Stichting wilde zich op haar kerntaak richting, namelijk het ontwikkelen en verhuren van goede en betaalbare huisvesting. Om die reden heeft zij een externe exploitant gezocht voor o.a. het beheer en onderhoud van de WKO installatie. 
In 2015 is de WKO installatie aan Vaanster als exploitant overgedragen. 
Het aantal aansluitingen op de WKO installatie is vervolgens uitgebreid/gegroeid.   

De centrale WKO installatie die is gerealiseerd bestaat onder andere uit: een bronnensysteem, een centrale technische ruimte, een distributiesysteem en afleversets per woning. In de technische ruimte wordt water verwarmd voor verwarming van de woningen en voor warm tapwater in de woningen. Ook wordt er water gekoeld voor comfortkoeling in de woningen. 

De totale BVO is ongeveer 15.000 m2.  

In samenwerking met: Rhenam Wonen 

Wilt u meer weten over één van de duurzame energiesystemen voor uw project? We komen graag met u in contact om dit samen te bespreken.