• Duurzame hernieuwbare energie
  • Bewoners zijn beschermd door de warmtewet
  • Meer dan 200 projecten in exploitatie en beheer
  1. terug

Project

Hengelo (Gld), De Bleijke

  • In beheer voor Habion
  • Woonzorgcentrum en zelfstandige woningen
  • Collectieve energieopwekkinginstallatie
De Bleijke

Project
De Bleijke

Type systeem
WKO

Aantal woningen
8

Status
Opgeleverd

WKO Duurzaam Energiesysteem

De Bleijke is een woonzorgcentrum in Hengelo. Naastliggend zijn 8 zelfstandige woningen die verhuurd worden aan ouderen. Zowel het woonzorgcentrum als de zelfstandige woningen zijn aangesloten op de WKO installatie die Vaanster in beheer heeft voor Habion. De woningen en het woonzorgcentrum wordt voorzien van warmte, koude en verwarming van tapwater door de collectieve WKO installatie. De installatie is geen eigendom van Vaanster. 

Wilt u meer weten over één van de duurzame energiesystemen voor uw project? We komen graag met u in contact om dit samen te bespreken.