• Duurzame hernieuwbare energie
  • Bewoners zijn beschermd door de warmtewet
  • Meer dan 200 projecten in exploitatie en beheer
  1. terug

Project

Tiel, De Vier Gravinnen

  • Sinds 2015 in beheer
  • Leveringsbetrouwbaarheid toegenomen sinds beheer Vaanster
  • Multifunctioneel woongebouw
De Vier Gravinnen

Project
De vier Gravinnen

Type systeem
WKO

Aantal woningen
172

Status
Opgeleverd

WKO Duurzaam Energiesysteem

De Vier Gravinnen is een woonzorgcentrum in Tiel. De verdiepingen bestaan uit 192 appartementen en de begane grond is bestemd voor bedrijfsruimtes voor maatschappelijke en commerciële ondernemers. Het bruto vloeroppervlak is 20.000m2. Duurzaamheid speelt een belangrijke rol bij De Vier Gravinnen. Warmte en koude wordt geregeld via opslag in de bodem en het gebouw heeft energielabel A. 

"Het project De Vier Gravinnen werd opgeleverd in 2011. SCW Tiel was verantwoordelijk voor de projectontwikkeling en SCW Energie was investeerder. De bruto vloeroppervlakte bedraagt 20.000 m2 en de appartementen worden verhuurd aan particulieren, STMR en SZR Zorgpartij. De exploitatie van het WKO-systeem is sinds 2015 in handen van Vaanster. Vaanster neemt alle zorgen uit handen met betrekking tot de energielevering. De werkzaamheden worden tijdig en op vakkundige en regelmatige wijze uitgevoerd. De kwaliteitseisen van het werk en de organisatie van de uitvoering voldoen aan de gestelde eisen en normen.” 
H.W.J. Suijdendorp, Directeur-Bestuurder SCW Tiel 

De architecten van De Vier Gravinnen hebben nieuw elan gegeven aan de Hertogenwijk in Tiel door de Italiaanse stad Siena als voorbeeld te nemen voor het ontwerp. Terrakleurige bakstenen, roomkleurig stucwerk, open verbindingen en een ‘plaza’ waar iedereen elkaar tegenkomt. Uiteraard wint Siena het qua sfeer van deze Tielse variant, maar op het gebied van duurzaamheid zegeviert De Vier Gravinnen.
In 2015 heeft SCW aan Vaanster gevraagd het beheer van de WKO-installatie over te nemen. In deze constructie blijft SCW eigenaar van het systeem, terwijl Vaanster zorgt voor de techniek, de facturering en alle communicatie met de bewoners. Zo heeft SCW niet de lasten, maar ze behoudt wel de zeggenschap over de tarieven.  
Toen Vaanster de WKO van De Vier Gravinnen in beheer nam, bleek deze energetisch niet goed te functioneren. Door hydraulische en regeltechnische aanpassingen is het gasverbruik ten opzichte van voorgaande jaren significant gedaald. Ook de leveringsbetrouwbaarheid is toegenomen en de koeling is verbeterd. Door de aanpassingen wordt de primaire doelstelling beter bereikt: comfort voor de bewoners. 

Ontwikkelaar: SCW Tiel 

Wilt u meer weten over één van de duurzame energiesystemen voor uw project? We komen graag met u in contact om dit samen te bespreken.