• Duurzame hernieuwbare energie
  • Bewoners zijn beschermd door de warmtewet
  • Meer dan 200 projecten in exploitatie en beheer
  1. terug

Project

Den Haag, Het Zamen

  • Vanaf 1 januari 2018 in beheer voor Stadion
  • Collectieve energieopwekkinginstallatie
  • Inclusief woonzorgcomplex
Het Zamen

Project
Het Zamen

Type systeem
WKO

Aantal woningen
228

Status
Opgeleverd

WKO Duurzaam Energiesysteem

Het Zamen is een woongebouw waar wonen en zorg samenkomen. De woningen worden door een collectieve WKO installatie voorzien van warmte, koude en verwarming van tapwater. Vaanster heeft de installatie in beheer voor Staedion en is daarmee geen eigenaar van de WKO installatie. 

Wilt u meer weten over één van de duurzame energiesystemen voor uw project? We komen graag met u in contact om dit samen te bespreken.