• Duurzame hernieuwbare energie
  • Bewoners zijn beschermd door de warmtewet
  • Meer dan 200 projecten in exploitatie en beheer
  1. terug

Project

Nijmegen, Tristan en Isolde

  • In beheer i.o.v. Standvast Wonen
  • Collectieve energieopwekkinginstallatie
  • Vloerverwarming en vloerkoeling
Tristan en Isolde

Project
Tristan en Isolde

Type systeem
WKO

Aantal woningen
74

Status
Opgeleverd

WKO Duurzaam Energiesysteem

Standvast Wonen bouwde 74 seniorenwoningen in Nijmegen: zelfstandige sociale huurwoningen. Duurzaamheid was een speerpunt, een WKO-installatie voorziet alle appartementen van warmte en koude via vloerverwarming in de woonkamer, slaapkamers en badkamer. 

Woningbouwvereniging Standvast reageert met dit project op de veranderende samenleving. Ouderen blijven steeds langer zelfstandig wonen, maar zoeken wel een zekere mate van bescherming en gezelschap. De woontorens Tristan & Isolde vormen, samen met het naastgelegen zorgcentrum Huize Rosa, een zorgcontinuüm waarin oudere bewoners goed samenleven. Op verzoek kan vanuit Huize Rosa individuele zorg aan huis worden geleverd bij de bewoners van Tristan & Isolde. 

De woontorens Tristan & Isolde zijn opgeleverd in 2011. Projectontwikkelaar en belegger Standvast Wonen verhuurt de appartementen aan particulieren. De totale bruto vloeroppervlakte bedraagt 7.000 m2. Sinds 2015 is Vaanster verantwoordelijk voor de exploitatie van het WKO-systeem. 

“Toen we begin 2015 het beheer van de WKO-installatie overnamen, was al duidelijk dat het systeem niet goed functioneerde. Het systeem was onbetrouwbaar en er was onvoldoende inzicht. We kozen voor een tweetrapsraket: eerst de pijnpunten goed in beeld brengen, daarna gericht oplossingen zoeken. 

In het oude systeem werd geen integrale regeltechniek toegepast. Dit werd een van onze eerste verbeteringen: het gebouwbeheersysteem aanpassen en uitbreiden. Deze aanpassing zorgde voor een aanzienlijke verbetering van de beheersbaarheid. Bijkomend voordeel is dat we tegelijkertijd het rendement van de WKO-installatie hebben vergroot. 

Bij de zoektocht naar verbetering van het WKO-systeem hebben we gewerkt met multidisciplinaire teams. Door kennis en kunde van alle partijen te centraliseren hebben we een prachtig resultaat behaald. De installatie werkt zonder grote problemen en is prima beheersbaar en bestuurbaar. 

Ook de bewoners dachten constructief met ons mee. Door vanuit het oogpunt van de bewoners mee te kijken, heeft de betrokken voorzitter van de bewonerscommissie bijgedragen aan de oplossing.” 

Wilt u meer weten over één van de duurzame energiesystemen voor uw project? We komen graag met u in contact om dit samen te bespreken.