1. terug

Nijmegen, Tristan en Isolde

  • Status Opgeleverd
  • Type systeemWKO
  • Aantal woningen74
  • In beheer i.o.v. Standvast Wonen
  • Collectieve energieopwekkinginstallatie
  • Vloerverwarming en vloerkoeling

Welkom op deze bewonerspagina, hier vindt je specifieke informatie over Tristan & Isolde in Nijmegen. 

•  WKO installatie levert warmte, koude en verwarming van tapwater
•  De installatie van Tristan en Isolde is in beheer bij Vaanster.
• Type energiemeter: Kamstrup Multical 601

WKO Duurzaam Energiesysteem

Standvast Wonen bouwde 74 seniorenwoningen in Nijmegen: zelfstandige sociale huurwoningen. Duurzaamheid was een speerpunt, een WKO-installatie voorziet alle appartementen van warmte en koude via vloerverwarming in de woonkamer, slaapkamers en badkamer. 

Woningbouwvereniging Standvast reageert met dit project op de veranderende samenleving. Ouderen blijven steeds langer zelfstandig wonen, maar zoeken wel een zekere mate van bescherming en gezelschap. De woontorens Tristan & Isolde vormen, samen met het naastgelegen zorgcentrum Huize Rosa, een zorgcontinuüm waarin oudere bewoners goed samenleven. Op verzoek kan vanuit Huize Rosa individuele zorg aan huis worden geleverd bij de bewoners van Tristan & Isolde. 

De woontorens Tristan & Isolde zijn opgeleverd in 2011. Projectontwikkelaar en belegger Standvast Wonen verhuurt de appartementen aan particulieren. De totale bruto vloeroppervlakte bedraagt 7.000 m2. Sinds 2015 is Vaanster verantwoordelijk voor de exploitatie van het WKO-systeem. 

“Toen we begin 2015 het beheer van de WKO-installatie overnamen, was al duidelijk dat het systeem niet goed functioneerde. Het systeem was onbetrouwbaar en er was onvoldoende inzicht. We kozen voor een tweetrapsraket: eerst de pijnpunten goed in beeld brengen, daarna gericht oplossingen zoeken. 

In het oude systeem werd geen integrale regeltechniek toegepast. Dit werd een van onze eerste verbeteringen: het gebouwbeheersysteem aanpassen en uitbreiden. Deze aanpassing zorgde voor een aanzienlijke verbetering van de beheersbaarheid. Bijkomend voordeel is dat we tegelijkertijd het rendement van de WKO-installatie hebben vergroot. 

Bij de zoektocht naar verbetering van het WKO-systeem hebben we gewerkt met multidisciplinaire teams. Door kennis en kunde van alle partijen te centraliseren hebben we een prachtig resultaat behaald. De installatie werkt zonder grote problemen en is prima beheersbaar en bestuurbaar. 

Ook de bewoners dachten constructief met ons mee. Door vanuit het oogpunt van de bewoners mee te kijken, heeft de betrokken voorzitter van de bewonerscommissie bijgedragen aan de oplossing.” 

Wil je meer weten over één van de duurzame energiesystemen voor jouw project? We komen graag met je in contact om dit samen te bespreken.

Eigendomsgrens

De eigendomsgrens geeft aan welke onderdelen Vaanster exploiteert, onderhoudt en eventueel vervangt. De overige onderdelen zijn in eigendom van de woningeigenaar die daarmee ook verantwoordelijk is voor onderhoud en eventueel vervanging. Voor koopwoningen geldt dat je als bewoner zelf de eigenaar van de woning bent. Voor huurwoningen geldt dat de verhuurder de eigenaar van de woning is.

De afbeelding is een schematische weergave van de installatie in jouw woning. Het kan voorkomen dat de onderdelen in jouw woning op een andere manier gepositioneerd zijn.

Heb je vragen? Bekijk de 'Veelgestelde vragen' op deze website. 

Veelgestelde vragen

Storing in levering warmte

Er is een storing in de warmte levering. Dat is vervelend en dat wil je natuurlijk zo snel mogelijk opgelost hebben.

Allereerst moet de oorzaak van de storing worden achterhaald, zodat duidelijk wordt wie de storing kan oplossen. De eigendomsgrens geeft aan wie verantwoordelijk is voor de diverse onderdelen. Deze kun je vinden op de pagina van het project waar je woont. 

Wie is verantwoordelijk voor het systeem in mijn woning?

Het antwoord op deze vraag verschilt per project en wordt aangegeven door middel van een eigendomsgrens. Deze kun je opzoeken via het intikken van de postcode op de homepage. Ga naar www.vaanster.nl en voer bovenaan het postcode en huisnummer in. Vervolgens word je doorgestuurd naar de webpagina die hoort bij de ingevoerde postcode. Daar staat een afbeelding met de eigendomsgrens van alle apparatuur in de woning.

Storing in levering koude

Er is mogelijk storing in de levering van koude. Dat is vervelend en dat wil je natuurlijk zo snel mogelijk opgelost hebben.

Allereerst moet de oorzaak van de storing worden achterhaald, zodat duidelijk wordt wie de storing kan oplossen. De eigendomsgrens geeft aan wie verantwoordelijk is voor de diverse onderdelen. Deze kun je vinden op de pagina van het project waar u woont. 

Kan ik zelf mijn voorschotbedrag aanpassen?

Ja dat kan. In je persoonlijke account kun je onder het kopje “mijn facturen” je voorschotbedrag aanpassen. Dat is wel binnen een bepaalde marge, omdat het voorschotbedrag wel voldoende moet zijn om de vaste kosten te dekken.

Klik hier om naar jouw persoonlijke account  te gaan en log in om de gegevens aan te passen. Klik op account aanmaken als je voor de eerste keer de pagina gaat bezoeken. 

Storing in levering warm water

Het is vervelend als er geen warm water uit de kraan komt. Het is van belang om vast te stellen: 

  • Of er verminderd warm water is of dat er helemaal geen warm water is. 
  • Of er uit geen enkele kraan (ookwel tappunt genoemd) in de woning warm water komt of dat er een enkele kraan is waaruit geen warm water meer komt.