1. back

News

Start bronboring HIER! Amersfoort

Deze week is de bronboring voor het project HIER! In Amersfoort van start gegaan. Grondboorbedrijf Haitjema B.V. boort een monobron van circa 40 m3/h. Voorafgaand aan de start van de boring heeft de RUD Utrecht de bouwplaats bezocht. Zij houden o.a. toezicht op de geldende regelgeving rondom bodembescherming en –kwaliteit. Op de bouw van HIER! controleerden zij of de bronboring volgens de BRL (beoordelingsrichtlijn) wordt uitgevoerd. 

Vaanster heeft de opdracht ontvangen voor de realisatie, ontwikkeling en exploitatie van een all electric WKO installatie. Daarmee gaat Vaanster warmte, koude en verwarming van tapwater aan alle 165 appartementen leveren.  
De twee woontorens van HIER! worden naar verwachting opgeleverd in 2022.

In samenwerking met:  
Ontwikkelaar: Profund Vastgoedontwikkeling bv & Bouw- en Aannemingsbedrijf Schoonderbeek B.V. 
Aannemer: Bouwbedrijf van de Ven   
Belegger: de Alliantie 
Installateur: Kersten Energietechniek