• Sustainable renewable energy
  • Residents are protected by the Heat Act
  • More than 200 projects in operation and management
  1. back

Project

Diemen, Holland park west

  • Hybrid WKO (ATES) - EQw system
  • Area development with apartments and commercial spaces
  • EPC houses = 0,0
Holland park west

Project
Holland park west

System type
WKO/EQw

Number of residences
716

Status
In ontwikkeling

About this project

In Diemen municipality, a future-proof, sustainable and green residential area is being built: Holland Park West. This is one of the four neighborhoods of which Holland Park consists. The project concerns an area development with several construction phases where a total of 700 apartments and commercial spaces will be realized. A collective hybrid thermal energy storage ("WKO") - EQw system is being developed which will supply heat, cold and heating for tap water to the entire Holland Park West project.

The hybrid energy system is all-electric and utilizes both soil energy and energy from the outside air to heat and cool the homes and other spaces. Each dwelling and commercial space will be equipped with a delivery system. There will also be a collective PV installation of 1400 kWp. The electricity generated by this system is more than is required annually for the total generation of heat and cold and is therefore energy-neutral!

The sustainability ambitions for Holland Park West are very high and Vaanster is very pleased to contribute to this. The EPC of the houses is 0,0. This means that all energy needed for heating, cooling, ventilation and water heating is generated sustainably. Future-proof and sustainable!   
  
The construction of Holland Park West started in 2021. The homes will be delivered in phases starting in 2022 and in the following years.
After the development and realization of the energy installation, Vaanster will provide the supply of heat and cold to all customers for a period of 30 years.

In collaboration with: 

  • Dura Vermeer Vastgoed B.V.
  • BPD Area Development
  • Municipality of Diemen

Would you like to know more about one of the sustainable energy systems for your project? We would like to get in touch with you to discuss this together.

EQw Duurzaam Energiesysteem

WKO Duurzaam Energiesysteem

In gemeente Diemen wordt gebouwd aan een toekomstbestendige, duurzame en groene woonwijk: Holland Park West. Dit is één van de vier buurten waar Holland Park uit bestaat. Het project betreft een gebiedsontwikkeling met diverse bouwfases waar in totaal maar liefst 700 appartementen en commerciële ruimtes worden gerealiseerd. Er wordt een collectief hybride WKO - EQw systeem ontwikkeld die warmte, koude en verwarming van tapwater gaat leveren aan het hele project Holland Park West.

Het hybride energiesysteem is volledig elektrisch en benut zowel bodemenergie als energie uit de buitenlucht voor het verwarmen en koelen van de woningen en andere ruimtes. Elke woning en commerciële ruimte wordt voorzien van een afleverset. Ook wordt er een collectieve PV installatie van 1400 kWp gerealiseerd. De elektriciteit die daarmee wordt opgewekt is meer dan jaarlijks voor de totale opwekking van warmte en koude is benodigd en daarmee is de opwekking energieneutraal!

De duurzaamheidsambities voor Holland Park West zijn bijzonder hoog en Vaanster is dan ook zeer verheugd hieraan bij te kunnen dragen. De EPC van de woningen is 0,0. Dit betekent dat alle energie die nodig is voor verwarming, koeling, ventilatie en verwarming van water duurzaam is opgewekt. Toekomstbestendig en duurzaam!   
  
De bouw van Holland Park West is in 2021 van start gegaan. De woningen zullen vanaf 2022 en in de daaropvolgende jaren jaren gefaseerd worden opgeleverd.
Na het ontwikkelen en realiseren van de energie-installatie zal Vaanster voor een periode van 30 jaar de levering van warmte en koude aan alle afnemers verzorgen.

In samenwerking met: 

Dura Vermeer Vastgoed B.V.

BPD Gebiedsontwikkeling

Gemeente Diemen

Wilt u meer weten over één van de duurzame energiesystemen voor uw project? We komen graag met u in contact om dit samen te bespreken.