• Sustainable renewable energy
  • Residents are protected by the Heat Act
  • More than 200 projects in operation and management
  1. back

Project

Rotterdam, Markthal

  • Geothermal energy for heating and cooling
  • Award for Best Shopping Center in the World (2017)
  • Sistine chapel of Rotterdam
Markthal

Project
Markthal

System type
WKO

Number of residences
228

Status
Opgeleverd

About this project

Increasingly stringent European regulations governing the sale of meat, fish and cheese in the open air prompted the realization of an indoor market square in Rotterdam. The project was then approached in a unique way, resulting in an imposing building in the shape of a horseshoe that combines the market, living, shopping and parking. 

It is not only the shape of the building that impresses, the inner façade is also overwhelming. Visual artist Arno Coenen designed a work of art of 11,000 m2 (think two soccer fields) with enlarged fruits, vegetables, grains, fish, flowers and insects. A contemporary Horn of Plenty, which many people associate with the Sistine Chapel. However, where Michelangelo created everything by hand, in this case the latest digital 3D techniques were used.  

Best shopping center in the world 
Since its completion in October 2014, the Market Hall has made it into the international press many times, with praise. The many awards the building has won also do not lie. In 2017, the Market Hall was even named the best shopping center in the world by winning the Viva Best of the Best Award. This award was presented by International Council of Shopping Centers (ICSC). A year earlier, the Market Hall won the European version of this award.  

Developer Provast was responsible for this special project that was completed in 2014. The total floor area covers 37,000 m2 and the spaces are leased to individuals, various catering establishments and Albert Heijn. Investors in this project are Klépierre and Vesteda. 

The ground of the Market Hall caused surprises during construction. Various medieval objects were found during the large-scale excavations. The archaeological finds, including vases, tools and cannonballs, are on display in the parking garage of the Market Hall. Much deeper in the ground, heat and cold is now stored. 

All electric WKO (ATES) 
The ATES in the Market Hall consists of an all-electric system for heating and cooling. There is a connection to the district heating system as a backup and for post-heating of tap water. Vaanster operates the renewable energy plant at its own expense and risk. The exploitation period is thirty years. 

Link with adjacent office building 
The ATES system of the Market Hall is linked to the adjacent Blaak 31 office building. This has two important advantages: the installations function as back-up for each other and the sources can be optimally used. The buildings have a different balance in heating and cooling demand, which makes it easier to keep the sources in balance. 

Regeneration solved via Blaak 31 
Part of ATES is a regeneration installation. Normally this is placed on the roof of the building, where excess cold or heat can be easily supplied or removed. The unique design of the market hall does not allow for a rooftop installation. The link with Blaak 31 solves this problem, regeneration runs through this building which is located directly next to the Market Hall. 


Developer: Provast 

Investor: Vesteda 

Contact

Would you like to know more about one of the sustainable energy systems for your project? We are happy to get in touch with you to discuss this together.

WKO Duurzaam Energiesysteem

Steeds striktere Europese regelgeving voor de verkoop van vlees, vis en kaas in de buitenlucht vormden de aanleiding om een overdekt marktplein te realiseren in Rotterdam. Het project is vervolgens op unieke wijze opgepakt, met als resultaat een imposant gebouw in de vorm van een hoefijzer waarin markt, wonen, winkelen en parkeren worden gecombineerd. 

Niet alleen de vorm van het gebouw maakt indruk, ook de binnengevel is overweldigend. Beeldend kunstenaar Arno Coenen ontwierp een kunstwerk van 11.000 m2 (denk aan twee voetbalvelden) met uitvergrote vruchten, groenten, granen, vissen, bloemen en insecten. Een eigentijdse Hoorn des Overvloeds, die bij velen associaties oproept met de Sixtijnse Kapel. Waar Michelangelo echter alles met de hand creëerde, is in dit geval gebruik gemaakt van de nieuwste digitale 3D-technieken.  

Beste winkelcentrum ter wereld 
Sinds de oplevering in oktober 2014 heeft de Markthal vele malen de internationale pers gehaald, met lovende woorden. Ook de vele prijzen die het gebouw heeft gewonnen liegen er niet om. In 2017 werd de Markthal zelfs uitgeroepen tot beste winkelcentrum ter wereld met het winnen van de Viva Best of the Best Award. Deze prijs werd uitgereikt door International Council of Shopping Centers (ICSC). Een jaar eerder won de Markthal de Europese variant van deze prijs.  

Ontwikkelaar Provast was verantwoordelijk voor dit bijzondere project dat in 2014 is opgeleverd. De totale vloeroppervlakte beslaat 37.000 m2 en de ruimtes worden verhuurd aan particulieren, diverse horeca en Albert Heijn. Beleggers in dit project zijn Klépierre en Vesteda. 

De bodem van de Markthal zorgde tijdens de bouw voor verrassingen. Bij de grootschalige opgravingen werden verschillende middeleeuwse objecten gevonden. De archeologische vondsten, waaronder vazen, gereedschap en kanonskogels, staan tentoongesteld in de parkeergarage van de Markthal. Veel dieper in de bodem is nu de warmte en koude opgeslagen. 

All electric WKO 
De WKO in de Markthal bestaat uit een all-electric systeem voor de verwarming en verkoeling. Er is een aansluiting op de stadsverwarming als backup en om tapwater na te verwarmen. Vaanster exploiteert de duurzame energiecentrale voor eigen rekening en risico. De exploitatietermijn beslaat dertig jaar. 

Koppeling met naastgelegen kantoorgebouw 
Het WKO systeem van de Markthal heeft een koppeling met het naastgelegen kantorengebouw Blaak 31. Dit heeft twee belangrijke voordelen: de installaties functioneren als elkaars back-up en de bronnen kunnen optimaal worden ingezet. De gebouwen hebben een afwijkende balans in warmte- en koudevraag, waardoor de bronnen beter in balans te houden zijn. 

Regeneratie opgelost via Blaak 31 
Onderdeel van WKO is een regeneratie-installatie. Normaal gesproken wordt deze op het dak van het gebouw geplaatst, waar probleemloos overtollige koude of warmte kan worden aan- of afgevoerd. Zo niet bij de Markthal, het unieke ontwerp staat een installatie op het dak niet toe. De koppeling met Blaak 31 lost dit probleem op, de regeneratie loopt via dit gebouw dat direct naast de Markthal ligt. 
 

Ontwikkelaar: Provast 

Belegger: Vesteda 

Wilt u meer weten over één van de duurzame energiesystemen voor uw project? We komen graag met u in contact om dit samen te bespreken.